slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Odeszła Gertruda Makurat

Dnia 24 grudnia 2015 r. zmarła w Wejherowie Gertruda Makurat, członkini podziemnej organizacji "Polska Żyje", łączniczka Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", więźniarka polityczna KL Stutthof. Pogrzeb odbył się 31 grudnia 2015 r. w Wejherowie-Śmiechowie.

Ewakuacja morska więźniów KL Stutthof

Ukazała się, wydana przez Muzeum Stutthof, kolejna książka Elżbiety Grot, kierownik Działu Naukowego w Sopocie, tym razem na temat ewakuacji morskiej więźniów KL Stutthof w 1945 r. przez Rugię do Danii. Książka jest efektem wieloletnich badań autorki prowadzonych w kraju i zagranicą przedstawiająca po raz pierwszy w szerszy sposób skomplikowane losy jednej grupy liczącej ok. 600 więźniów KL Stutthof.

Ludzie i ich opowieści

Ukazał się drugi tom studiów poświęcony najnowszej historii Żuław. Redaktorami książki są profesorowie Andrzej Gąsiorowski (Muzeum Stutthof) i Janusz Hochleitner (Muzeum Zamkowe w Malborku). Opracowanie zawiera pełne wersje prezentacji wygłoszonych podczas konferencji naukowej, która odbyła się w Sztutowie w maju 2015 roku. Partnerami konferencji i wydania książki są trzy muzea naszego regionu: Muzeum Stutthof, Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Utworzenie Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie

Na Pomorzu powstało nowe muzeum. Jest nią Oddział Muzeum Stutthof – Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Placówka ma upamiętniać oraz upowszechniać wiedzę w Polsce i za granicą o Piaśnicy jako pierwszym miejscu zbiorowego ludobójstwa dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej w warunkach braku działań wojennych, a także o innych miejscach mordów inteligencji polskiej na Pomorzu.

Zeszyty Muzeum Stutthof

Ukazało się kolejne wydanie naukowych Zeszytów Muzeum Stutthof. Redaktorem numeru 3(13) jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski.

W najnowszej publikacji Muzeum Stutthof znalazło się jedenaście artykułów związanych z historią obozu Stutthof i Wolnego Miasta Gdańska oraz dziejami najnowszymi Pomorza Gdańskiego w XX wieku. Teksty podzielone zostały na artykuły historyczne, biogramy oraz opracowania o charakterze źródłowym.

Wyróżnienie dla dyrektora Muzeum Stutthof

Doceniając wkład Muzeum Stutthof w pracę wychowawczą Zakładu Karnego w Malborku dyrektor jednostki, ppłk Mirosław Burczyk, odznaczył w dniu 30 listopada 2015 r. dyrektora Muzeum Stutthof Piotra Tarnowskiego Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, nadaną przez Ministra Sprawiedliwości. Przyjmując wyróżnienie dyrektor Muzeum podkreślił, że traktuje je jako uznanie dla starań wszystkich zaangażowanych w projekt współpracowników oraz zobowiązanie do dalszej owocnej współpracy.

Jak i dlaczego? Edukacja w miejscach pamięci

21 listopada 2015 r. w Muzeum Stutthof odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli. Partnerem spotkania, zorganizowanego przez Muzeum Stutthof, był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ośrodek reprezentowała Bożenna Sucharska, regionalna koordynatorka programu „Zachować pamięć. Historia dwóch narodów”.

Nowe źródło informacji historycznych

Muzeum Stutthof oraz Fundacja Centrum Solidarności przygotowały projekt „Pomorska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał, skierowany do nauczycieli oraz młodzieży, podzielony jest na trzy okresy historii Polski. Intencją twórców jest udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie.

Wirtualna wizyta w Miejscu Pamięci

Za pośrednictwem strony internetowej www.stutthof.org Muzeum Stutthof udostępniło nowy serwis, który umożliwia wirtualne odwiedziny Miejsca Pamięci. Dzięki kilkudziesięciu panoramom można zwiedzić teren współczesnego Muzeum oraz niektóre obiekty, niegdyś należące do kompleksu KL Stutthof.

W czerwonym trójkącie Twe wyznanie wiary

"W czerwonym trójkącie Twe wyznanie wiary. Obok w białym polu Twe imię. Numeracja i sposób oznaczania więźniów w obozie Stutthof (1939–1945)" to tytuł najnowszej publikacji wydanej przez Muzeum Stutthof. Jej autorką jest Agnieszka Kłys z Działu Naukowego Muzeum Stutthof.