Źródła z niedalekiej przeszłości

Ukazał się i jest już dostępny trzeci tom z serii „Żuławy w 1945 roku”. Książka z podtytułem „Źródła z niedalekiej przeszłości” zawiera 12 kolejnych ilustrowanych artykułów historycznych poświęconych symbolicznemu i historycznemu przełomowi jakim jest cezura „końca i początku” jakie miały miejsce na Żuławach i Pomorzu w 1945 roku.

Pozycja ta kontynuuje serię wydawniczą Muzeum Stutthof poświęconą najnowszym dziejom regionu Pomorza i Żuław, w której ukazały się w ostatnich latach także dwa poprzednie tomy zbiorowych wydawnictw z cyklu „Żuławy w 1945 roku” oraz monografie poświęcone dziejom Stutthofu i Sztutowa oraz Tiegenhofu i Nowego Dworu Gdańskiego, a także wybrane artykuły na temat najnowszej historii Żuław zamieszczane w kolejnych wydaniach Zeszytów Muzeum Stutthof.

Publikacja pod red. prof. A. Gąsiorowskiego i prof. J. Hochleitnera zawiera następujące opracowania:
Część I. Ostatnie miesiące wojny
Wiesław Bolesław Łach - Działania wojsk niemieckich na Żuławach w świetle dokumentów
Marcin Westphal- Stocznia Schichaua w Elblągu na przełomie 1944 i 1945 roku. Zakończenie produkcji i ewakuacja
Ryszard Rząd - Jak lotnicy z Rumii bronili zamku w Malborku. Opowieść Gerda Herbiga
Wojciech Mazurek - Mierzeja Wiślana – ostatni radziecki desant morski na Bałtyku podczas II wojny światowej
Tomasz Gliniecki- Fotokorespondenci wojenni Armii Czerwonej w zdobywanym Elblągu w lutym 1945 roku
Andrzej Lubiński- Ziemia Sztumska od stycznia do marca 1945 roku w relacjach mieszkańców
Część 2. Oblicza nowej rzeczywistości
Andrzej Gołębiewski- Wyjazd do nowego świata. Żuławskie wspomnienia Zofii Kolk
Marcin Owsiński- Pierwsze raporty osiedleńcze z Nowego Dworu – czas pionierów Żuław
Jolanta Justa - Przywracanie życia społecznego w powojennym Malborku
Bartłomiej Garba - Niemcy w powiecie malborskim w 1945 roku
Daniel Czerwiński- Pionierzy UB. Pierwsi funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa na Żuławach w 1945 roku
Karol Polejowski- Jan Hap, ps. „Sztywny”. Przyczynek do biografii żołnierza „Łupaszki”

Książkę w bardzo atrakcyjnej cenie 20 pln można nabyć od dziś w księgarni internetowej Muzeum Stutthof poprzez stronę www.stutthof.org oraz w siedzibie Muzeum Stutthof w Sztutowie. Wydanie książki przez Muzeum Stutthof było zrealizowane przy finansowym wsparciu projektu przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Zapraszamy do lektury!

„Żuławy w 1945 roku. Źródła z niedalekiej przeszłości”, pod red. A. Gąsiorowskiego i J. Hochleitnera, Sztutowo 2017, ss. 225, ISBN 978-83-946986-3-8, cena 20 pln.

dr Marcin Owsiński
Kierownik Działu Oświatowego