Konferencja SPRAWCY, WYKONAWCY, POMOCNICY: JAK RODZI SIĘ ZŁO? Zaproszenie do zgłaszania tematów.

Kto jest odpowiedzialny za zbrodnię? Ten, który wydał polecenie lub niedwuznaczną sugestię jej dokonania, czy ten kto pociąga za spust, umieszcza w komorze gazowej cyklon „B”, trzyma w ręce maczetę? A może ten kto przyczynia się do powstania warunków politycznych i prawnych umożliwiających czynienie zła? Jak oceniać tych, którzy – by zwiększyć szansę swojego przetrwania – poświęcają życie innych?

Odpowiedzialnych za zbrodnie podzielić można na co najmniej trzy, czasem przenikające się, grupy: podejmujących decyzje/wydających rozkazy oraz tzw. sprawców wykonawczych i ich pomocników. Zachowania bardziej lub mniej gorliwych wykonawców rozkazów rozpościerają się w szerokim spektrum między odmową i sabotowaniem wykonywania poleceń, przez oportunizm i lojalność wobec władzy, po nadgorliwość.

Rodzą się tu zawsze pytania o skalę odpowiedzialności za zbrodnie, a także genezę i mechanizmy powstawania oraz rozprzestrzeniania się zła. I właśnie o tym chcemy dyskutować podczas IX Ogólnopolskiej konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku. Jej tematyka zostanie skierowana na następujące problemy badawcze rozpatrywane z perspektywy historycznej, politologicznej, socjologicznej, prawnej i psychologicznej:

– psychologiczne uwarunkowania „stawania się” sprawcą

– ideologiczne, religijne, prawne i państwowe aspekty „legalizowania zła”
– granice między dobrem i złem w wyborach jednostek

– rola przemysłu we wspieraniu zbrodniczych systemów

– pomocnicy sprawców – różne wymiary kolaboracji na obszarach ogarniętych konfliktami

– świadoma niesubordynacja wykonawców i jej konsekwencje

– sprawca „zwykłym człowiekiem” – relacje z rodziną i przyjaciółmi

– dzienniki, wspomnienia i refleksje sprawców

– stosunek społeczeństwa do sprawców po ich powrocie do „normalnego życia”

– odpowiedzialność indywidualna/moralna/prawna sprawców, wykonawców i ich pomocników
– różnice kulturowe w karaniu winnych zbrodni

– dawni zbrodniarze – dzisiejsi bohaterowie
– sprawcy we współczesnej w popkulturze

– współczesne formy oswajania zła

– mechanizmy społeczne i polityczne wpływające na usprawiedliwianie zbrodni.

Partnerzy i organizatorzy konferencji: Fundacja MDSM, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w PMA-B, Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Fundacja im. Róży Luksemburg.

Zapraszamy do zgłaszania referatów można przysyłać do 28 lutego 2018 r. na adres: bartus@mdsm.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (załącznik)