Otwarcie wystawy „Świadkowie generacji”

W dniu 6 września 2009 r. po uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę wybuchu wojny i pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof w Muzeum Stutthof miało miejsce uroczyste otwarcie plenerowej wystawy „Świadkowie generacji”. Na uroczystość przybyło kilkaset osób, w tym liczna grupa byłych więźniów obozu – świadków historii i bohaterów ekspozycji.
Wystawa „Świadkowie generacji” prezentuje sylwetki 49 osób – byłych więźniów obozu Stutthof, z którymi w latach 2008-2009 spotykali się pracownicy Muzeum Stutthof realizujący program dokumentalno-historyczny „Ostatni świadkowie”. Kolejność prezentacji losów poszczególnych osób odpowiada chronologii ich pobytu w obozie – od pierwszego transportu w dniu 2 września 1939 roku, do ostatniego dnia istnienia Stutthofu – 9 maja 1945 roku. Czas pobytu w obozie dodatkowo identyfikowany jest przy większości osób ich numerem (lub numerami) więźniarskimi, o ile zachowały się one w dokumentacji archiwalnej. Ilustracją prezentacji są w zdecydowanej większości zdjęcia, dokumenty i materiały przekazane przez Naszych Bohaterów do zbiorów Muzeum Stutthof. Dodatkową ilustracją wystawy jest kilka punktów dźwiękowych, w których usłyszeć można m.in. kilkadziesiąt fragmentów relacji i wypowiedzi byłych więźniów Stutthofu.
Autorami scenariusza wystawy są pracownicy Muzeum Stutthof Marcin Owsiński i Bogusława Tartakowska. Wywiady ze świadkami historii dokumentował zespół programu "Ostatni Świadkowie" w składzie: Marcin Owsiński, Bogusława Tartakowska, Elżbieta Grot, Agnieszka Kosko-Hołowczyc oraz Wiesław Leszczyński i Katarzyna Pawlaczyk. Projekt plastyczny i oprawę medialną wystawy przygotowali Adam Kamiński i Justyna Skowronek z Gdańska.
Otwarcie wystawy było szczególnym przeżyciem dla 20 byłych więźniów – jej Bohaterów – którzy osobiście, nierzadko z bardzo daleka, przybyli tego dnia do Muzeum. Wielu z nich towarzyszyły całe rodziny, znajomi, kilka osób z dalszych stron (Giżycko, Suwałki, gmina Lubiewo) przybyło do Muzeum dzięki wsparciu i w asyście swoich władz samorządowych oraz szkół z regionu. Wprowadzenie do otwarcia dokonał kurator wystawy Marcin Owsiński, uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia dokonali Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, reprezentujący Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Stanisław Łukasik oraz dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski. List do uczestników otwarcia wystawy przesłał Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.
Autorzy wystawy dziękują wszystkim Bohaterom za wyrażenie zgody na udział w programie „Ostatni świadkowie”; za życzliwe przyjęcie i cierpliwość oraz za wszystkie relacje i pamiątki przekazane do zbiorów Muzeum Stutthof.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do pomyślnej realizacji projektu i wystawy. Szczególne podziękowania składamy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało środki na realizację projektu „Ostatni świadkowie” oraz Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który sfinansował projekt i realizację wystawy.
Wystawa będzie eksponowana w Muzeum Stutthof w obecnym kształcie do wiosny 2010 roku. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Stutthof. Poznajcie Państwo ludzi, którzy całym swoim życiem dobrze zasłużyli się Polsce, i którzy są z nami i pośród nas.