Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergi. Druga wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” w Muzeum Stutthof (2 – 5 września 2009 r.)

Konferencja, która zgromadziła ponad 50 prelegentów oraz łącznie około 100 gości z całej Polski była jednym z elementów programu obchodów 70. rocznicy wybuchu wojny oraz pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof.
Prezentowana w wystąpieniach tematyka była bardzo różnorodna, dotyczyła zarówno najnowszych wyników badań historyków polskich w zakresie okresu wojny i okupacji, stanowiła także platformę podsumowującą obecne działania polskich muzeów martyrologicznych. Ważnym jej elementem była również dyskusja nauczycieli i edukatorów dotycząca zakresu i form współczesnego nauczania o okresie 1939-1945. Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z działalnością i ekspozycjami Muzeum Stutthof, specjalnie dla gości i uczestników konferencji przeprowadzony został również pokaz multimedialnej instalacji „Bez słów”. W podsumowaniu sesji plenarnych prowadzący obrady prof. Andrzej Gąsiorowski i prof. Bogdan Chrzanowski podkreślali interdyscyplinarne znaczenie konferencji oraz podjęcie na jej forum wielu nowych i ciekawych zagadnień badawczych. Jeszcze w tym roku powinien ukazać się drukiem zbiór materiałów pokonferencyjnych.
Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergi” była pierwszym od wielu lat tak dużym przedsięwzięciem naukowym i organizacyjnym realizowanym przez Muzeum Stutthof. Sukces spotkania oraz sprawdzenie jego formuły z pewnością wpłynie na dalsze tego typu działania podejmowane przez Muzeum w przyszłości.
Realizacja konferencji była możliwa dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury z puli środków rządowych przeznaczonych na obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Dziękujemy serdecznie wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej pomyślnej realizacji.

do pobrania: pełna galeria zdjęć z konferencji ~16MB