Seminarium dla przewodników

Dyrektor Piotr Tarnowski

25 marca 2017 roku w Muzeum Stutthof odbyło się seminarium dla przewodników po Miejscu Pamięci.

Spotkanie ma charakter cykliczny i każdego roku gromadzi przewodników już współpracujących z Muzeum Stutthof, jak i osoby, które chcą podjąć się wyzwania jakim jest przekazywanie wiedzy o trudnej przeszłości byłego KL Stutthof i losach ludzi, którzy byli jego więźniami.

Wstęp do seminarium stanowiły pierwszy raz prezentowane wyniki badań nad losami kobiet zesłanych do KL Stutthof autorstwa Wirginii Węglińskiej z Działu Oświatowego.
Zasadniczym elementem seminarium była prezentacja priorytetów w działalności Muzeum Stutthof: wyników prac nad scenariuszem i koncepcją nowej wystawy głównej oraz nowym podejściem do misji i metodologii pracy przewodników. Po raz pierwszy publicznie zaprezentowano założenia i fragmenty scenariusza nowej wystawy stałej w miejscu pamięci, której dokonała Ewa Malinowska, kurator do spraw wystaw. W dalszej części dyrektor Piotr Tarnowski przedstawił swoją wizję misji przewodnika w Muzeum Stutthof oraz nakreślił główne założenia metodologiczne ich pracy.
O sprawach organizacyjnych i finansowych związanych z podjęciem współpracy z Muzeum opowiedziała Iwona Kentzer z Działu Administracyjnego.
Bieżące zagadnienia i wydarzenia związane z tegoroczną działalnością Muzeum Stutthof przedstawił kierownik Działu Oświatowego Marcin Owsiński. Spotkanie zakończył film „Jak nie oprowadzać po Muzeum Stutthof…”.

Wszystkie tematy były szeroko dyskutowane i wzbudziły zainteresowanie zgromadzonych.

W spotkaniu w aktywny i dynamiczny sposób wzięło udział około 70 osób. Wszyscy obecni otrzymali bogaty pakiet materiałów szkoleniowych oraz książek.

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą z nami do kontaktu z Działem Oświatowym Muzeum Stutthof w celu zapoznania się z procedurą kwalifikacyjną i wymaganiami formalnymi związanymi z otrzymaniem tytułu licencjonowanego przewodnika po Miejscu Pamięci. Stale pracujemy nad poszerzaniem i wzbogacaniem naszej oferty dla zwiedzających. Rokrocznie nasi przewodnicy oprowadzają w kilku językach dziesiątki tysięcy ludzi w setkach zorganizowanych grup, przekazując wiedzę uniwersalną i dostosowaną do oczekiwań konkretnych osób zainteresowanych tematem. Wszyscy jesteśmy w ten sposób „Koalicją Pamięci”.

/mo/

Galeria zdjęć