Wystawa „Nie można zapomnieć”

W ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar” zorganizowało wystawę pt. „Nie można zapomnieć”, prezentowaną w Klubie Garnizonowym w Elblągu.
Złożona z dwóch części, ukazuje współdziałanie dwóch agresorów, Niemiec i Związku Sowieckiego, którzy we wrześniu 1939 r . dokonali podziału Polski oraz przedstawia tragedię narodu żydowskiego, jaka miała miejsce w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 1939-1945.
Wystawę otworzyła dr Danuta Drywa, kierownik Działu Dokumentacyjnego Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Wygłosiła również krótką prelekcję dotyczącą obozu Stutthof, który swoje funkcjonowanie rozpoczął już 2 września 1939 r. Pierwszymi więźniami tego obozu, obok Polaków, mieszkańców Pomorza Gdańskiego, byli również Żydzi, obywatele Wolnego Miasta Gdańska, mieszkańcy Gdyni i innych pomorskich miast. Ze 110 tys. zarejestrowanych więźniów KL Stutthof ok. 49 500 osób było wyznania mojżeszowego. Z 65 tys. ofiar tego obozu ok. 28 tys. stanowili Żydzi. Wystawa będzie prezentowana do 28 września 2009 r.