Jubileusz Muzeum Stutthof

Wykład wprowadzający Piotra Tarnowskiego, dyrektora Muzeum Stutthof pt. „W oczekiwaniu na nieuchronne”

12 marca 1962 r. uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku powstało Muzeum Stutthof w Sztutowie. Po 55 latach, dnia 10 marca 2017 roku, Muzeum świętowało swój jubileusz. Na obchody rocznicy istnienia przybyło wielu znamienitych gości - Przyjaciół Muzeum, a wśród nich władze samorządowe, muzealnicy, dyrektorzy szkół oraz przewodnicy. Z tej okazji przygotowana została sesja jubileuszowa, której motto brzmiało: Sprawdź nas! Czyli gdzie się znajduje i dokąd zmierza Muzeum Stutthof.

Sesję otworzyło przemówienie dyrektora, Piotra Tarnowskiego, w którym wybrzmiewała refleksja nad upływem czasu, minionymi wydarzeniami, lecz przede wszystkim nad koniecznością i potrzebą trwania na straży historii, głosu prawdy i postawy strażnika. Owa niezmienna misja Muzeum- opowiadanie zamkniętej w nim historii, przy jednoczesnym dostosowaniu sposobu narracji do nieustannych zmian, przejawia się w wyzwaniach, jakie stoją przed Muzeum w obszarze nowej wystawy głównej, wolontariatu oraz obsługi zwiedzających. Bohaterami sesji byli pracownicy wszystkich działów Muzeum, którzy przedstawili wieloaspektowe plany rozwoju, zarówno na polu naukowo- badawczym, oświatowym, konserwatorskim, remontowym, finansowym, jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego i wyzwań związanych z ochroną nowoczesnego muzeum.

Sesja jubileuszowa była także okazją do ogłoszenia nowego projektu, jakim jest program wolontariacki pt. …Jeśli Ci umilkną kamienie wołać będą… Wolontariusz Muzeum Stutthof będzie spadkobiercą odchodzącego pokolenia świadków historii. Program skierowany jest do wszystkich, którzy w sposób świadomy i dobrowolny mają wolę pracować na rzecz Muzeum Stutthof i rozpowszechniania jego misji, czyli do młodzieży, która może łączyć pracę z edukacją oraz do osób pełnoletnich, które zdecydują się podpisać indywidualnie Porozumienie z Muzeum. Wolontariat będzie stacjonarny, to znaczy wykonywany na terenie Muzeum, oraz terenowy - wykonywany poza siedzibą. W progach Muzeum powitany zostanie każdy wolontariusz i znajdzie zatrudnienie w każdym dziale.

Laureaci I edycji Nagrody Muzeum Stutthof
Sesja stała się okazją do wręczenia nagród w I edycji Nagrody Muzeum Stutthof, która począwszy od tego roku, przyznawana będzie w każdą rocznicę utworzenia Muzeum. Celem konkursu jest uhonorowanie osoby, instytucji lub organizacji za szczególne dokonania związane z działalnością Muzeum Stutthof. Do nagrody zostały zgłoszone zarówno osoby fizyczne, zespoły osób, instytucje kulturalne, oświatowe i instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe współpracujące z Muzeum Stutthof. W tym roku ogłoszeni mianem Przyjaciela Muzeum i nagrodzeni statuetką oraz dyplomem zostali: Koło Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof, Sebastian Bartkowski – Prezes Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, Sylwia Owsińska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, Rafał Miastowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy, prof. dr hab. Jan Sziling – wieloletni Przewodniczący Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof oraz Grzegorz Biernat – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

Zwieńczeniem spotkania jubileuszowego był list od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego odczytany przez Magdalenę Erdman, Naczelnika w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego. Była to okazja do odznaczeń i wyróżnień. Dyrektor Piotr Tarnowski otrzymał Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Medal ten przyznawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Jolanta Mazurek oraz dr Marcin Owsiński otrzymali Oznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Natomiast Ewa Malinowska – kurator ds. wystaw oraz Tomasz Gąsecki – kierownik Działu Ochrony otrzymali dyplomy za szczególne zasługi w rozpowszechnianiu kultury i ochronę dziedzictwa narodowego.

Wśród wielu serdecznych słów skierowanych do dyrektora Muzeum i pracowników znalazły się gratulacje za dotychczas podjęte inicjatywy oraz życzenia pełnej realizacji założonych planów.

Sesję poprowadził Piotr Piechnik, zastępca dyrektora Muzeum Stutthof.

Galeria zdjęć