65. rocznica likwidacji getta w Łodzi

Jednym z obozów koncentracyjnych, w którym osadzeni zostali Żydzi, mieszkańcy łódzkiego getta był obóz koncentracyjny Stutthof.
W 1944 r., od końca czerwca do końca grudnia, w KL Stutthof osadzono łącznie ok. 49 000 Żydów, obywateli całej okupowanej Europy.
Wśród nich znajdowało się kilka tysięcy łódzkich Żydów, przysłanych do obozu koncentracyjnego Stutthof 28 i 31 sierpnia oraz 3 i 27 września w transportach z KL Auschwitz.
Wraz z nimi przybyli polscy Żydzi pochodzący ze zlikwidowanych gett Generalnego Gubernatorstwa oraz obywatele Węgier, Czech, Słowacji, Luksemburga. Część z nich wysłana została do obozów koncentracyjnych położonych na terenie III Rzeszy, gdzie włączona została do pracy w niemieckim przemyśle zbrojeniowym.
24 listopada 1944 r. 500 łódzkich Żydów, z „Wydziału metalowego I” łódzkiego getta, z osobistego polecenia kierownika Zarządu Getta (Gettoverwaltung) Hansa Bibowa i po wizycie w KL Stutthof kierownika wydziału metalowego i biura personalnego z zarządzie getta łódzkiego, Ericha Franza Czarnulli, została wysłana do podobozu KL Flossenbüg Bernsdorf u. Co. Dresden.
Pozostali łódzcy Żydzi, w tym przede wszystkim kobiety, zatrudnione zostały w kilku podobozach KL Stutthof, a 10 chłopców trafiło do podobozu mieszczącego się w Słupsku (Aussenarbeitslager Stolp).
Tragiczny los spotkał większość więźniarek, które zmarły podczas panującej w KL Stutthof epidemii tyfusu, a inne zamordowane zostały w czasie ewakuacji więźniów z podobozów położonych w Prusach Wschodnich.
Zostały rozstrzelane na zamarzniętym Bałtyku w miejscowości Palmnicken (obecnie Jantarny). Pozostali przy życiu zostali ewakuowani z KL Stutthof drogą lądową 25 i 26 stycznia 1945 r. oraz drogą morską 25 i 27 kwietnia 1945 r.

W rocznicę likwidacji łódzkiego getta odbyły się uroczystości ku czci jego ofiar, zorganizowane przez Prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. Uczestniczył w nich dyrektor Piotr Tarnowski, który miał okazję spotkać się z Chaimem Kozienickim, ocalałym z Ghetto Litzmannstadt, a następnie osadzonym w KL Stutthof oraz podobozach Stolp (Słupsk) i Burggraben (Kokoszki).