Polsko-izraelska konferencja edukacyjna w Muzeum Stutthof – zaproszenie

4 marca 2017 roku w Muzeum Stutthof odbędzie się konferencja dla nauczycieli i edukatorów „Dobre praktyki w nauczaniu trudnej historii”. Na spotkanie zaproszeni zostali goście z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.

Celem spotkania jest prezentacja oferty i metod pracy instytucji zajmujących się trudnymi zagadnieniami historii najnowszej oraz prezentacja praktycznych aspektów i projektów na ten temat realizowanych w szkołach wszystkich szczebli i przez nauczycieli różnych przedmiotów. Mamy nadzieję na ciekawą dyskusję i giełdę wymiany nowych pomysłów na działanie. Zapraszamy zatem nauczycieli, dyrektorów szkół, edukatorów na ciekawe spotkania i opowieść o niełatwej codziennej pracy opartej na czerpaniu nauki z niedawnej przeszłości.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia na załączonym formularzu przyjmujemy do 28 lutego 2017 roku.

Do zobaczenia w Sztutowie 4 marca 2017 roku!

W imieniu zespołu organizacyjnego

dr Marcin Owsiński

Kierownik Działu Oświatowego