Złoty Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" dla Muzeum Stutthof w Sztutowie

2 września 2009 roku, w 70. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof Minister Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaczył Muzeum Stutthof w Sztutowie Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".
Tym wysokim odznaczeniem uhonorowane zostały także Państwowe Muzeum na Majdanku, reprezentowane podczas uroczystości przez dyrektora Tomasza Krantza oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, reprezentowane przez dyrektora dr. Piotra M. A. Cywińskiego.
Z rąk Ministra medal dla Muzeum Stutthof odebrał jego pierwszy dyrektor, Pan Tadeusz Matusiak oraz jeden z najstarszych stażem pracowników tej instytucji, prof. Marek Orski, kierownik Działu Naukowego Muzeum.
Medal dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau odebrali dr Piotr Setkiewicz, kierownik Działu Naukowego oraz Andrzej Kacorzyk, kierownik Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Obaj Panowie zostali osobiście odznaczeni Medalem w roku 2006.
Medal dla Państwowego Muzuem na Majdanku odebrał dyrektor tej instytucji Tomasz Krantz i kustosz Działu Naukowego Beata Siwek-Ciupak.

Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" – to odznaczenie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.
Prowadzący uroczystość wręczenia odznaczeń Dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi poprzedników oraz podziękował zespołowi Muzeum za codzienny trud opieki i dbałości o pamięć o tragicznych wydarzeniach sprzed 70 lat.

Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Od 2004 r. oddziałem zamiejscowym tej instytucji jest Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone staraniem byłych więźniów, co formalnie potwierdziła ustawa polskiego Sejmu z 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu „Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau.

Muzeum Stutthof w Sztutowie zostało powołane uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 12 marca 1962 r.