Dzieje Sztutowa do 1920 roku

Z inicjatywy i nakładem Muzeum Stutthof na rynku księgarskim ukazała się polska edycja wydanej w latach dwudziestych XX wieku syntezy historii majątku i miejscowości Stutthof na Mierzei Wiślanej, autorstwa Johna Muhla. Tłumaczem i redaktorem naukowym wydania polskiego jest dr Radosław Biskup, pracownik Zakładu Historii Krajów Bałtyckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dzieje Sztutowa do 1920 roku, to ukazany z fotograficzną dokładnością portret ważnej historycznie żuławskiej wsi, jej okolicy, tradycji i historii. Portret świata, który już dawno bezpowrotnie odszedł w przeszłość. Świata zmienionego politycznie, gospodarczo i społecznie, świata przesłoniętego przez kataklizmy wojen i osobistych dramatów. To jednak zaskakująco aktualna opowieść o ludziach – ich pragnieniach, namiętnościach, codziennej pracy. To opowieść o życiu i długim trwaniu, dzieje ludzi takich jak my…

John Muhl był pierwszym historykiem, który opisując dzieje Sztutowa i okolic – czyli de facto Mierzei – wykorzystał w tak szerokim zakresie dostępną bazę źródłową. Jego praca to nie tylko monografia wsi Sztutowo, lecz również opracowanie kompleksowo ukazujące różnorodne gospodarcze i społeczne aspekty dziejów podlegającemu miastu Gdańsk terytorium Mierzei od czasów najdawniejszych aż do lat 20. ubiegłego stulecia.

Pierwsze polskie wydanie pracy Johna Muhla o historii Sztutowa z 1928 roku zostało znacznie wzbogacone o materiał ilustracyjny oraz aparat naukowy. Ta praca oraz kilka wydanych ostatnio przez Muzeum Stutthof opracowań poświęconych historii regionu sprawiają, że wiele spośród tego, co nas otacza, łatwiej zrozumieć. Zapraszamy w podróż do świata, który nie istnieje i ludzi, którzy choć dalecy, wcale nie wydają się aż tak bardzo obcy.

Książka do nabycia za pośrednictwem księgarni na stronie www.stutthof.org oraz na spotkaniach promocyjnych w regionie. Pierwsze prezentacje będą miały miejsce 14 stycznia w Sztutowie oraz 28 stycznia 2017 roku w Kątach Rybackich.

John Muhl, Dzieje Sztutowa do 1920, tłumaczenie i redakcja naukowa Radosław Biskup, Sztutowo 2016, ss. 240. ISBN 978-83-940883-4-8, cena: 30 pln.