Prace nad nową wystawą główną

8 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Zespołu Programowego ds. Wystawy Głównej z Zespołem Doradców. Zespołowi Programowemu, składającemu się z pracowników Muzeum Stutthof, przewodniczy prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski. Do Zespołu Doradców zaproszeni zostali znamienici specjaliści z różnych dziedzin, którzy wesprą wiedzą i doświadczeniem powstawanie nowej wystawy głównej, począwszy od scenariusza poprzez kolejne etapy jej tworzenia.

Zespół ten tworzą: prof. dr hab. Maria Mendel - pedagog, animatorka i edukatorka społeczna, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Katarzyna Barańska - etnograf, muzealnik, pracownik Katedry Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, współpracownik Muzeum Zamku w Niedzicy, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, ICOM, Anna Theiss - socjolog i dziennikarka, prof. dr hab. Wiesław Theiss - pedagog, specjalista w zakresie pedagogiki społecznej i dziejów myśli społeczno- wychowawczej, pracownik Katedry Socjologii Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Janusz Trupinda - historyk-mediewista, muzealnik, animator kultury, badacz dziejów Zakonu Krzyżackiego oraz Gdańska, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku oraz dr Piotr Cywiński - historyk-mediewista, działacz społeczny, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Po wprowadzeniu przez dyrektora Piotra Tarnowskiego przedstawione zostały założenia projektu nowej wystawy stałej w Muzeum Stutthof oraz pokazany został zasób zbioru archiwalnego. Po zwiedzeniu dotychczasowej wystawy stałej podjęta została próba odpowiedzi na pytania: co ma opowiedzieć nowa wystawa, do kogo jest kierowana, za pomocą jakich metod i narzędzi, jak także rozgorzała dyskusja nad przestawionym materiałem roboczym.

Następne spotkanie zespołu przygotowującego wystawę z Zespołem Doradców odbędzie się wiosną. Zabieramy się do pracy!

Galeria zdjęć