Konkurs dla nauczycieli

Muzeum Stutthof i Fundacja Centrum Solidarności zapraszają nauczycieli do korzystania z Pomorskiej Teki Edukacyjnej. To portal o tematyce historycznej, na którym znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych. Intencją twórców jest udostępnienie materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego lat 1939-1945, 1946-1969 i 1970-1990, zebranych tematycznie.

Na stronie znajdują się kalendaria historyczne danych przedziałów czasowych, a w każdym z nich można znaleźć zdjęcia, filmy, pojęcia, piosenki, poezje i biogramy osób, związanych z danym okresem. Strona ma na celu stworzenie dla nauczycieli historii podstaw do przeprowadzenia interesującej lekcji, a dla uczniów może stanowić ciekawe źródło informacji.

26 października uruchomiona została zakładka 1946-1969, a wraz z nią konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcyjny z wykorzystaniem informacji zawartych w tym przedziale. Jego laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz publikacje scenariuszy na stronie. Regulamin dostępny na www.tekapomorska.pl (zakładka 1946-1969).

Pomorska Teka Edukacyjna powstała ze środków Muzeum Stutthof oraz Fundacji Centrum Solidarności. Przedział 1970-1990 dofinansowano ze środków programu „Patriotyzm Jutra”. Patronat medialny nad Pomorską Teką Edukacyjną objęło Radio Gdańsk. Przedział 1946-1969 dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Gdańska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.