Źródła z niedalekiej przeszłości

10 listopada 2016 roku w Żuławskim Parku Historycznym odbyła się kolejna edycja spotkania naukowego poświęconego przybliżeniu najnowszej historii regionu Żuław. W trzeciej już edycji konferencji (poprzednie odbyły się w 2014 i 2015 roku) po raz kolejny współpracowały ze sobą Muzeum Stutthof, Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Głos zabrało kilkunastu gości i prelegentów. Salę obrad wypełniła liczna grupa zainteresowanych słuchaczy.

Specjalny list do zebranych wystosował Minister Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak zauważył Minister konferencje z cyklu „Żuławy w 1945 roku „są bardzo ważne, bo „pokazują, że regionalizm i żuławskość stają się bardzo ciekawym faktorem dla lokalnych społeczności i są elementami podnoszącymi świadomość historyczną i lokalna mieszkańców regionu”.

W tegorocznej edycji spotkania wygłoszono następujące referaty:

Stalag XX Marienberg (1939-1945) – Jan Daniluk (Muzeum II Wojny Światowej),

Nowoodkryta relacja świadka obrony zamku malborskiego z 1945 roku – Ryszard Rząd (Muzeum Zamkowe),

Ziemia sztumska od stycznia do marca 1945 w relacjach mieszkańców – Andrzej Lubiński (Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej),

Niemcy w powiecie malborskim w 1945 roku – Bartłomiej Garba (Muzeum II Wojny Światowej),

Przywracanie życia społecznego w powojennym Malborku – oświata, służba zdrowia, kultura, religia – Jolanta Justa (Muzeum Zamkowe),

Jan Hap, PS. Sztywny, malborski wyklęty ze szwadronu „Żelaznego” – Parol Polejowski (Muzeum Zamkowe),

Działania niemieckich wojsk na Żuławach w świetle dokumentów – Wiesław Łach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),

Stocznia Schichaua w Elblągu w 1945 roku. zakończenie produkcji i ewakuacje – Marcin Westphal (Muzeum II Wojny Światowej),

Fotokorespondenci wojenni Armii Czerwonej w zdobywanym Elblągu w lutym 1945 roku – Tomasz Gliniecki (Elbląg),

Pionierzy UB. Pierwsi funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa na Żuławach w 1945 roku – Daniel Czerwiński (Instytut Pamięci Narodowej, O/Gdańsk),

Nowy Dwór w pierwszych sprawozdaniach i raportach osiedleńczych polskich władz, maj-grudzień 1945 – Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof).

Poszczególne sesje otworzyli i prowadzili: Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof, prof. Janusz Hochleitner, zastępca dyrektor Muzeum Zamkowego oraz prof. Andrzej Gąsiorowski (Muzeum Stutthof).

Trzecia edycja konferencji z cyklu „Żuławy w 1945 roku” pokazała po raz kolejny nośność podejmowanych tematów oraz wiele nowych obszarów badawczych. Na pewno potwierdzeniem tego zainteresowania będzie przyjęcie publikacji pokonferencyjnej, której wydanie zaplanowano w 2017 roku.

Galeria zdjęć

/mo/