Katalog biblioteczny on-line

Do rąk użytkowników oddajemy kolejne narzędzie, tym razem ułatwiające korzystanie ze zbiorów bibliotecznych Muzeum Stutthof. Głównym celem, poprzez udostępnienie katalogu on-line, jest umożliwienie zainteresowanym osobom zapoznania się ze zgromadzonymi w naszej bibliotece woluminami.
Charakter księgozbioru bibliotecznego jest ściele związany z kierunkiem działalności Muzeum i obejmuje książki traktujące o historii okupacji i historii obozów koncentracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii okupacji i ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim oraz historii byłego obozu koncentracyjnego Stutthof.
Poza tym Biblioteka Muzeum Stutthof gromadzi książki mówiące o historii lat 1933-1945 w Niemczech, traktując je jako przyczynki do tła historycznego obozów koncentracyjnych.
Zachęcamy zainteresowanych do korzystania z możliwości sprawdzania księgozbioru on-line.