Nowe książki

Muzeum Stutthof ma w swej ofercie wydawniczej dwie nowe publikacje. Są to pamiętniki Haliny Fedorowicz, wydane pod tytułem „Dzienniki. Zapiski z robót przymusowych w Prusach Wschodnich 1944-1945” oraz wojenne wspomnienia Kazimierza Antoniego Badziąga „Był taki czas. Wspomnienia pomorskiego harcerza”.

Halina Fedorowicz, „Dzienniki. Zapiski z robót przymusowych w Prusach Wschodnich 1944-1945”.

Autorką wspomnień jest osiemnastoletnia wówczas Halina Fedorowicz, wywieziona w 1944 roku z Grodna na roboty przymusowe do Królewca i położnej w jego pobliżu miejscowości Pröbernau w Prusach Wschodnich (obecnie: Przebrno koło Krynicy Morskiej). Historię Haliny poznajemy początkowo z listów pisanych przez nią do rodziny w Grodnie, później także z prowadzonego przez nią osobistego dziennika. Treść korespondencji i dzienników ewoluuje, od fascynacji nowym otoczeniem i ludźmi po dominująca tęsknotę za rodziną i wiadomościami od niej. Halina wróciła do domu rodzinnego w maju 1945 roku. zmarła do krótkiej i ciężkiej chorobie 27 lipca 1945 roku w wieku 19 lat. Jej zachowane zapiski to fascynujący obraz uczuć i pragnień młodego człowieka oderwanego przymusowo od swej rodziny.
„Teraz ja tylko myślę, żeby wrócić do rodziny, a reszta to mnie nie obchodzi… Ciężko mi będzie to wspominać. Choć były tu chwile naprawdę bardzo miłe, swojskie, takie z życia Polaków, chwile naszej rozpaczy i radości, ale tych bardziej nie wspomnę, uszanuję je, niech będą w naszej pamięci na zawsze… Teraz jednego pragnę, o jedno proszę Boga, wrócić i zastać ich wszystkich zdrowych, tak bardzo kochanych… Boże drogi, daj wrócić, a im przetrwać i mnie!”.
Książkę wydano z inicjatywy rodziny autorki, która przechowuje oryginały rękopisów. Jej redakcji dokonała Bogusława Tartakowska. Książkę wydano w kooperacji z Muzeum II Wojny Światowej.


Kazimierz Antoni Badziąg, „Był taki czas. Wspomnienia pomorskiego harcerza”, wydanie III (poprawione i uzupełnione).

Historia Kazimierza Badziąga to opowieść o zwykłych, i niezwykłych zarazem, losach „chłopaka z Pomorza”, terenu, który – podobnie jak Śląsk i Mazury – ukształtowało na przestrzeni wieków polsko-niemieckie sąsiedztwo. Autor książki wraca pamięcią do czasów dzieciństwa, do lat, jak je sam określa, „górnych i chmurnych”, wspomina wybuch wojny, pracę przymusową, służbę w Wehrmachcie, pobyt w obozie koncentracyjnym Stutthof, wreszcie – wyzwolenie i rok spędzony w Danii. Dziś, po wielu latach od zakończenia wojny, pisze: „Tamten czas się skończył! Chciałbym, aby to oznaczało również zakończenie nieprzyjacielskich stosunków między Polakami i Niemcami. (…) Mam nadzieję, że możemy wreszcie zacząć realizować (…) projekt wspólnego bytowania, zmierzającego do szczęścia naszych narodów.”

Nowe wydanie książki, które we współpracy z autorem koordynował Piotr Chruścielski, zostało opatrzone obszernym komentarzem, który pozwoli czytelnikowi lepiej zrozumieć historię przedstawioną przez autora. Przypisy i komentarze do tekstu opracowali Elżbieta Grot oraz prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski.

Autorką projektów graficznych obu książek jest Katarzyna Pawlaczyk.

Zainteresowanych wszystkimi publikacjami Muzeum Stutthof zachęcamy do wizyty w Biurze Obsługi Zwiedzających lub o zapoznanie się z ofertą księgarni internetowej.
Zapraszamy do lektury.

/mo/