Koalicja Pamięci

W dniach 24-26 stycznia 2016 roku odbył się cykl uroczystości upamiętniających 71. rocznicę Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof i jego podobozów. Wiele spośród tych działań inspirowanych było przez lokalne środowiska i samorządy, dla których historia tych tragicznych wydarzeń jest wciąż żywa w pamięci i upamiętnieniach.

24 stycznia 2016 roku obchody 71. rocznicy Marszu Śmierci odbyły się w Pruszczu Gdańskim. Po mszy świętej zebrani w pochodzie udali się pod pamiątkowy obelisk przy krzyżu upamiętniający przemarsz tysięcy więźniów Stutthofu przez miasto w styczniu 1945 roku. W czasie uroczystej odprawy i przy asyście wojskowej przemawiali reprezentanci miejscowych władz, wojska oraz rodzin byłych więźniów. Wśród przemawiających był dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski. Uroczystość zakończyła salwa honorowa oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Elementem zamykającym obchody w Pruszczu było podpisanie porozumienia kilku lokalnych samorządów gminnych i powiatowych w zakresie wspólnego badania dziejów regionu w czasie wojny i po 1945 roku.

25 stycznia 2016 r. w Archikatedrze Oliwskiej na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym zebrali się byli więźniowie KL Stutthof oraz pracownicy szkół i uczniowie z placówek współpracujących z Muzeum Stutthof. Spotkanie poprzedziła msza święta odprawiona przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego, którego dziadek również był więźniem KL Stutthof i uczestnikiem Marszu Śmierci. Po mszy w sali wielkiego refektarza na spotykaniu była okazja do wielu wspólnych wzruszających rozmów, które tradycyjnie przerodziły się w swoisty Dialog Pokoleń.

26 stycznia 2016 roku miejscem tradycyjnych uroczystości upamiętniających Marsz Śmierci była również Gmina Cedry Wielkie. W 2013 roku z inicjatywy miejscowego środowiska - w tym wójta Janusza Golińskiego, którego dziadek był więźniem KL Stutthof i przeszedł Marsz Śmierci - odsłonięty został pamiątkowy głaz w okolicach miejsca, gdzie przechodziły i nocowały po raz pierwszy od wymarszu z obozu kolejne kolumny więźniów. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku, odczytano list od Wojewody Pomorskiego. Następnie udano się do sali miejscowego Domu Kultury. W czasie spotkania wręczono nagrody dla uczniów wyróżnionych w okolicznościowym konkursie plastycznym. Prelekcje historyczną na temat ewakuacji KL Stutthof wygłosił dr Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof.

We wszystkich uroczystościach daje się zauważać rosnącą z roku na rok frekwencję oraz wzrost świadomości historycznej i zainteresowania dziejami regionu. Z satysfakcją można również wspomnieć o świetnej organizacji środowisk lokalnych i powstawaniu w regionie prawdziwych lokalnych Koalicji Pamięci.

/mo/

Galeria zdjęć

Koalicja Pamięci

Związek, przymierze, zawarte dla przeprowadzenia wspólnej akcji, lub osiągnięcia określonego wspólnego celu – koalicja. Zawiązuje się je formalnie lub całkiem przypadkowo, tak jak tę zrzeszającą osoby, dla których ważne jest przekazywanie historii, prawdy o ludziach, wydarzeniach i minionych czasach. Strażnicy historii – oni są wszędzie: w szkole - wśród nauczycieli, w samorządzie - wśród urzędników, to policjanci i pracownicy firm prywatnych, lekarze, a także prawnicy. Jest wśród nas wiele osób, różnych zawodów, dla których ważne jest by pamięć o ludziach, którzy odeszli i o zdarzeniach, które były bolesne, nie przeminęła. Dla nich jest ważne nie tylko aby samemu nie zapomnieć, ale również mówić innym, by pamiętali. To jest właśnie Koalicja Pamięci, która łączy tych, którzy wspominają dramatyczne wydarzenia takie jak Marsz Śmierci i spinają klamrą czas przeszły i teraźniejszy w społeczną pamięć – STRAŻNICY.

Ta postawa jest ważna dla naszego dziś i ważna dla naszego jutra, abyśmy nie zapomnieli. Dlatego dziękuję wszystkim strażnikom historii za chęć współpracy w trudnym obszarze jakim jest pamięć o zbrodniach i cmentarzach. Dziękuję, że jesteście i razem tworzymy Koalicję Pamięci.

Piotr Tarnowski