Ludzie i ich opowieści

Ukazał się drugi tom studiów poświęcony najnowszej historii Żuław. Redaktorami książki są profesorowie Andrzej Gąsiorowski (Muzeum Stutthof) i Janusz Hochleitner (Muzeum Zamkowe w Malborku). Opracowanie zawiera pełne wersje prezentacji wygłoszonych podczas konferencji naukowej, która odbyła się w Sztutowie w maju 2015 roku. Partnerami konferencji i wydania książki są trzy muzea naszego regionu: Muzeum Stutthof, Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Publikacja „Żuławy w 1945 roku. Ludzie i ich opowieści” podzielona została na trzy części i zawiera następujące artykuły:
Marcin Westphal (Muzeum II Wojny Światowej), Niemiecka operacja ewakuacyjna z rejonu ujścia Wisły i Mierzei Wiślanej w 1945 roku;
Elżbieta Grot (Muzeum Stutthof), KL Stutthof w 1945 roku. Więźniowie i uciekinierzy;
Wojciech Łukaszun (Muzeum II Wojny Światowej), Z powrotem na froncie. Brytyjscy jeńcy wojenni na Żuławach w 1945 roku:
Janusz Hochleitner (Muzeum Zamkowe), Katolickie duszpasterstwo w Elblągu w 1945 roku;
Andrzej Kilanowski (Elbląg), Elbląg w 1945 roku we wspomnieniach Moniki Giersz;
Daniel Czerwiński (Instytut Pamięci Narodowej), Powiat gdański w 1945 roku – organizacja i najważniejsze zadania władz;
Jolanta Justa (Muzeum Zamkowe), Stosunki ludnościowe i sytuacja osadników na ziemi malborskiej w świetle oficjalnych dokumentów i relacji świadków;
Bartłomiej Garba (Muzeum II Wojny Światowej), Repolonizacja – kształtowanie świadomości narodowej mieszkańców Żuław w latach 1945-1946;
Ryszard Rząd (Muzeum Zamkowe), Mosty tczewskie i malborskie. Użytkowanie i zniszczenie w relacjach świadków;
Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof), Od wyzwolenia do pierwszej rocznicy. Armia Czerwona na Żuławach w latach 1945-1946 w świetle relacji polskich osadników i sprawozdań władz lokalnych;
Tomasz Gliniecki (Elbląg), Pan na Żuławach – serial z 1984 roku;
Marzena Kruk (Instytut Pamięci Narodowej), Sprawozdanie z rozwoju miasta Malborka z 1946 roku.

Publikacja pod względem graficznym i układu merytorycznego jest kontynuacją wydanego w 2014 roku pierwszego tomu zbiorowego zawierającego nowe opracowania podejmujące tematykę najnowszej historii Żuław. Poprzednia książka „Żuławy w 1945 roku” spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i jej nakład jest już na wyczerpaniu. Mamy nadzieję, że kontynuacja badań w postaci „Żuław w 1945 roku. Ludzie i ich opowieści” również spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników.

Publikację można nabyć w siedzibie Muzeum Stutthof oraz w księgarni internetowej.

/mo/