Wyróżnienie dla dyrektora Muzeum Stutthof

Doceniając wkład Muzeum Stutthof w pracę wychowawczą Zakładu Karnego w Malborku dyrektor jednostki, ppłk Mirosław Burczyk, odznaczył w dniu 30 listopada 2015 r. dyrektora Muzeum Stutthof Piotra Tarnowskiego Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, nadaną przez Ministra Sprawiedliwości. Przyjmując wyróżnienie dyrektor Muzeum podkreślił, że traktuje je jako uznanie dla starań wszystkich zaangażowanych w projekt współpracowników oraz zobowiązanie do dalszej owocnej współpracy.

Od roku 2011 Muzeum Stutthof oraz Zakład Karny w Malborku realizują program z zakresu edukacji historycznej „Żywa pamięć”. Obejmuje on m.in. wykłady i zajęcia edukacyjne dla pracowników oraz osadzonych Zakładu Karnego w Malborku, zwiedzanie pozostałości byłego KL Stutthof, a także prace na rzecz Muzeum. Celem projektu jest przede wszystkim szeroko rozumiana edukacja historyczna uczestników, pobudzanie do myślenia, refleksji oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Jest on ważnym elementem prowadzonej w Zakładzie Karnym pracy wychowawczej i kulturalnej.

Resocjalizacja w zakładach karnych poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje normy społeczne i wartości, których osadzeni nie mieli możliwości przyswoić wcześniej w środowiskach, z których pochodzą. Wspierający powyższy proces kontakt z historią miejsc i ludzi ma przede wszystkim na celu szeroko rozumianą edukację historyczną oraz społeczną skazanych, w konsekwencji przekładającą się na zmianę postaw. Upowszechnianie historii wśród objętych programem nie jest celem samym w sobie. Służy kształtowaniu pozytywnych wzorców zachowań, rozbudowywaniu narodowej dumy i świadomości oraz utrwalaniu tradycji niepodległościowej.

Fotografie: kpt. Monika Morozowska (ZK Malbork)

Galeria zdjęć