Nowe źródło informacji historycznych

Muzeum Stutthof oraz Fundacja Centrum Solidarności przygotowały projekt „Pomorska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał, skierowany do nauczycieli oraz młodzieży, podzielony jest na trzy okresy historii Polski. Intencją twórców jest udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie.

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z Pomorskiej Teki Edukacyjnej – strony internetowej o tematyce historycznej. Intencją autorów jest udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego z lat 1939-1945 i 1970-1990, zebranych tematycznie na stronie.
Odbiorcy mają do dyspozycji dokładne kalendaria historyczne poszczególnych przedziałów czasowych, a w każdym z nich można znaleźć wiele zdjęć, filmów, pojęć, piosenek, poezji i biogramów osób, związanych z danym okresem. Strona ma na celu stworzenie dla nauczycieli historii podstaw do przeprowadzenia interesującej lekcji, a dla uczniów może stanowić ciekawe źródło informacji.

http://www.tekapomorska.pl/