Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr hab. Waldemar Moska oraz dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski podpisali w dniu 7 października 2015 r. umowę, która zainaugurowała współpracę obu instytucji.

Strony podjęły się prowadzenia wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz wystawienniczych ukierunkowanych na rozwój badań z zakresu sportu w odniesieniu do działalności KL Stutthof, sportowców osadzonych w obozie, działalności związków i struktur sportowych na terenie KL Stutthof, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków z terenu Wolnego Miasta Gdańska i polskich sportowców osadzonych w obozie po roku 1942.
Ustalono, że dla osiągnięcia postawionych celów podejmowane będą działania m.in. w formie współorganizacji wystaw na terenie AWFiS i Muzeum, wspólnego prowadzenia badań naukowych i konferencji. Korzystając z zasobów, znajdujących się w Archiwum Muzeum i Bibliotece Głównej AWFiS, podjęte zostaną poszukiwania materiałów, które po opracowaniu będą mogły mieć zastosowanie w jakimkolwiek kontekście z dziedziny historii kultury fizycznej i turystyki.

Galeria zdjęć