VI Forum Pamięci

W dniach 9-10 września 2015 r. w Sztutowie i Kątach Rybackich miały miejsce spotkania plenarne oraz obrady uczestników VI Forum Pamięci – dorocznego spotkania polskich muzealników z miejsc pamięci i instytucji zajmujących się tematyką upamiętniania. Poza polskimi muzeami, fundacjami i instytucjami reprezentowane były również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz U.S. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Formuła każdego seminarium przewiduje przede wszystkim dynamiczne i praktyczne prezentacje nowych dokonań, wydawnictw, projektów oraz idei, które w ostatnim roku były główną osią działania muzeów martyrologicznych. Organizatorami spotkania były Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Program był bardzo obfity w różnorodne tematycznie prezentacje. Ogółem wystąpiło 28 prelegentów z kilkunastu instytucji. W spotkaniu wzięło udział prawie 50 osób z Polski i z USA.

Wygłoszono następujące referaty:

1. Piotr M. A. Cywiński: 70. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau.

2. Bartosz Bartyzel: 70. rocznica z perspektywy mediów.

3. Jacek Nowakowski: Od Komitetu Sumienia do Centrum Zapobiegania Ludobójstwu – jak wygląda aktywność U.S. Holocaust Memorial Museum na polu prezentacji i uświadamiania współczesnych aktów ludobójstwa.

4. Piotr Tarnowski: Przywrócenie pamięci: ogrodnictwo poobozowe KL Stutthof.

5. Alicja Bartuś: Małopolska Pamięta – projekt pilotażowy podróży studyjnej dla polskiej młodzieży do Oświęcimia i Miejsca Pamięci Auschwitz jako element edukacji globalnej na rzecz praw człowieka.

6. Dominika Jarzyńska-Pokojska: Prezentacja zmian w Muzeum w Palmirach na Cmentarzu-Mauzoleum, świadczących o rozwoju miejsca pamięci.

7. Jolanta Hercog: Udostępnianie zbiorów z getta warszawskiego przez Żydowski Instytut Historyczny. Przygotowania do nowej wystawy poświęconej grupie Oneg Szabat i Archiwum Ringenbluma.

8. Agnieszka Praga: Muzeum Dulag 121 w krajobrazie kulturowym Pruszkowa.

9. Paweł Sawicki: Nowa odsłona www.auschwitz.org.

10. Anna Chylak: Działania edukacyjne i projekty kulturalne Żydowskiego Instytutu Historycznego.

11. Katarzyna Minczykowska: Edukacja historyczna w Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

12. Marta Śmietana: Pamiętaj z nami – święto bez patosu.

13. Edward Kopówka: Miejsce Pamięci w Treblince w najbliższej przyszłości.

14. Paweł Śpiewak: Działania dla ochrony pamięci obozu zagłady w Treblince.

15. Piotr Setkiewicz: Pierwsi Żydzi w KL Auschwitz.

16. Alina Skibińska: Osiągnięcia i plany Międzynarodowego Programu Archiwalnego U.S. Holocaust Memorial Museum w Polsce. Strategie przetrwania Żydów w okupowanej Polsce 1942-1945.

16. Ewa Koper: "Każda ofiara ma imię" – prezentacja projektu badawczego.

17. Robert Płaczek: Pamięć wspólna czy podzielona? Dialog ekumeniczny po Auschwitz.

18. Joanna Gierczyńska: W służbie Pamięci – modernizacja terenu Muzeum Więzienia Pawiak.

19. Anna Łopuska: Globalny Plan Konserwacji w Miejscu Pamięci.

19. Danuta Drywa, Barbara Oratowska: Wystawa "Tajne nauczanie Polek w Ravensbrück".

20. Alicja Białecka: Kurator upodmiotowiony – założenia metodologiczne procesu tworzenia Nowej Wystawy Głównej.

21. Vincent E. Slatt: Curators Corner: Prezentacje kolekcji w Internecie.

22. Monika Bednarek: Okupowany Kraków w obiektywie Niemców – nowe nabytki w kolekcji fotograficznej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

23. Agnieszka Kowalczyk-Nowak: "Państwowe Muzeum na Majdanku 1944-2014. Historia ilustrowana" – 70 lat działalności Muzeum w obiektywie.

24. Igor Bartosik: Sonderkommando.

25. Robert Hasselbusch: Publikacja "Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944" – owoc udanej współpracy środowiska historycznego i lekarskiego.

26. Marcin Owsiński: Naznaczeni. Stutthof – Obozy – Sztutowo w latach 1945-1962. Dzieje gminy, gromady i miejsca pamięci.

Uzupełnieniem merytorycznego programu spotkania były dwie części terenowe. W tym roku podróżowaliśmy po Żuławach i degustowaliśmy podcień w domu w Cyganku oraz byliśmy z wizytą u marynarzy, zwiedzając port i okręty 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

(mo)

Galeria zdjęć