Współpraca z Pruszczem Gdańskim

Utrwalanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zainteresowania działalnością naukowo-badawczą Muzeum Stutthof oraz rozwój przedsięwzięć edukacyjno-oświatowych podnoszących rangę historyczną Pruszcza Gdańskiego - to główne punkty porozumienia o współpracy zawartego przez Miasto Pruszcz Gdański oraz Muzeum Stutthof.

W dniu 25 sierpnia 2015 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel i dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski podpisali porozumienie określające zasady współpracy między stronami w sprawach utrwalania pamięci i rozwijania edukacji historycznej. Ustalono, że dla osiągnięcia postawionych celów podejmowane będą m.in. działania na rzecz popularyzowania działalności naukowej Muzeum Stutthof, wspólne prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży, organizowanie konferencji, debat i konsultacji historycznych. Strony uzgodniły również, że będą się wzajemnie wspierać w działaniach podejmowanych na rzecz zachowania i upamiętniania miejsc oraz obiektów związanych z historią byłego KL Stutthof na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Galeria zdjęć