Posiedzenie Rady Muzeum kończące IV kadencję

W dniu 17 marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Mieczysław Nurek. Było to ostatnie posiedzenie IV kadencji Rady.

Rada Muzeum jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie z działalności Muzeum Stutthof za rok 2014 oraz pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok 2015.
Ważnym wydarzeniem było pożegnanie z tym gremium przez Tadeusza Matusiaka, pierwszego dyrektora i założyciela Muzeum Stutthof, który ze względów osobistych nie będzie się ubiegał o wybór na następną kadencję. Z kolei prof. dr hab. Mieczysław Nurek, który w bieżącym roku przechodzi na emeryturę, zarekomendował dr. hab. Grzegorza Berendta na funkcję Przewodniczącego Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie V kadencji.

Do zadań Rady należy sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocena działalności oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności, a także sprawozdania rocznego realizowanych zadań.

Galeria zdjęć