Konferencja „Narysować przeszłość. Współczesny komiks historyczny”

11 marca 2015 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się prezentacja komiksu pt. "Szczęściarz z rocznika 1917", której głównymi organizatorami byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego "Mozaika", działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa UG.

Spotkanie zainaugurował dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, który przedstawił genezę sięgnięcia po formę opowieści graficznej, podkreślając jej edukacyjny charakter. Właśnie potrzeba stworzenia narzędzia edukacyjnego stanowiła o dokonanym wyborze. Wśród uczestników była także autorka scenariusza wydawnictwa Agnieszka Kosko-Hołowczyc oraz rysowniczka Wanda Swajda. Celem prezentacji było stworzenie płaszczyzny do naukowego dyskursu nad zagadnieniem komiksu historycznego na przykładzie wydanej przez Muzeum Stutthof publikacji. Dlatego też w dyskusji panelowej wzięli udział naukowcy reprezentujący różne dziedziny.

Moderatorem i pierwszym prelegentem dyskusji panelowej był prof. dr hab. Jerzy Szyłak – literaturoznawca, filmoznawca oraz znany w Polsce autorytet w dziedzinie komiksu. W swojej wypowiedzi prof. Szyłak scharakteryzował rozwój komiksu historycznego poświęconego zagadnieniom ludobójstwa nazistowskiego, a następnie skonfrontował dokonania autorek "Szczęściarza…" z tą bogatą spuścizną.

Reprezentujący Muzeum Stutthof Marcin Owsiński (historyk, kierownik Działu Oświatowego) przybliżył słuchaczom nowe strategie edukacyjne macierzystej instytucji. Jednocześnie, jako koordynator projektu, którego zwieńczeniem było powstanie omawianego komiksu, opowiedział o arkanach współpracy przy jego realizacji.

Kolejnym głosem w dyskusji była wypowiedź dr Magdaleny Sachy, która jako literaturoznawca, kulturoznawca oraz badacz kultury obozów koncentracyjnych ustosunkowała się pozytywnie do wartości zawartego w komiksie przekazu historycznego.

Ostatnim prelegentem była dr Magdalena Howorus-Czajka, która jako historyk sztuki spojrzała na komiks poprzez warstwę formalną zastosowaną przez artystkę Wandę Swajdę.
W dalszej części spotkania autorki komiksu podjęły żywą dyskusję ze zgromadzonymi na sali studentami i gośćmi.

(dr Magdalena Howorus-Czajka, UG)

Galeria zdjęć