„Inna lekcja historii…”

W dniu 3 czerwca 2009 roku pracownicy Działu Oświatowego przeprowadzili kolejną lekcję muzealną, podczas której uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie poznali oryginalne dokumenty związane z historią obozu koncentracyjnego Stutthof.
Uczniowie zapoznali się z m. in. z kartami personalnymi więźniów, teczkami osobowymi SS-manów oraz otrzymali możliwość wglądu do jednej z ksiąg ewidencyjnych KL Stutthof.

Prezentacja materiałów archiwalnych była dla uczniów „inną lekcją historii”. Jak przekonywała jedna z licealistek, „lekcja historii może być inna niż zazwyczaj, nie musi ograniczać się wyłącznie do suchego przekazu, któremu towarzyszą daty, mapy i mało interesujące plany sytuacyjne bitew. Obcowanie z takimi dokumentami, jak te tutaj, pozwala lepiej zrozumieć istotę historii. Historia powstaje tu i teraz. Historię tworzymy my. Los każdego z nas jest częścią tej historii…”

Lekcja była uzupełnieniem i poszerzeniem treści przekazanych uczniom podczas dwugodzinnego oprowadzania po terenie byłego obozu. Zwiedzanie objęło: część SS-mańską, barak kantynę, Bramę Śmierci, blok kwarantanny, blok kobiecy, komorę gazową, krematorium oraz pomnik Walki i Męczeństwa, upamiętniający ofiary Stutthofu.

Fot. K. Pawlaczyk