Seminarium "Zaczęło się w Gdańsku..."

30 lipca 2014 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli z Polski i z Niemiec w ramach seminarium "Zaczęło się w Gdańsku..." – projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Partnerami projektu były Muzeum Stutthof oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Seminarium "Zaczęło się w Gdańsku..." to cykl warsztatów metodycznych z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej i pedagogiki miejsc pamięci. Seminarium skierowane jest do nauczycieli organizujących polsko-niemieckie wymiany młodzieży. W trakcie kilkudniowego pobytu w Gdańsku uczestnicy zapoznają się z metodami pracy edukacyjnej w miejscach historycznych (Muzeum Stutthof, Westerplatte), poznają możliwości finansowania spotkań polskich uczniów z ich kolegami zza Odry (dotacje PNWM), wreszcie uczą się łączyć doświadczenia Polaków i Niemców w kontekście pojednania i dialogu międzykulturowego.

Wizyta w Muzeum Stutthof obejmowała oprowadzanie po terenie byłego obozu (metodyka zwiedzania miejsca pamięci) oraz zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem scenariuszy lekcji z teki edukacyjnej "Pamiętamy, pamiętam... Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939-1945" – publikacji wydanej przez Muzeum Stutthof i Instytut Pamięci Narodowej. W trakcie zajęć uczestnicy poddali analizie wybrane materiały, oceniając ich przydatność w pracy z grupami polsko-niemieckimi.

(pch)

Galeria zdjęć