Projekt "Nowa Kuchnia"

Muzeum Stutthof udostępniło nową wystawę czasową "Projekt Nowa Kuchnia". Ekspozycja, przygotowana we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, prezentuje projekty studentów drugiego roku studiów magisterskich - wykonane w ramach przedmiotu "Konserwacja i Modernizacja Zabytków".

Tematem prac jest koncepcja architektoniczna zagospodarowania budynku tzw. Nowej Kuchni wraz z przyległym terenem. Budynek, wybudowany w 1944 r., należy do kompleksu obozu Stutthof. Projekty są opracowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie miejscowym jako "usługi kultura".

Prezentowane na wystawie prace są wypowiedzią młodego pokolenia twórców. Są ich głosem w ciągle aktualnej dyskusji dotyczącej tragicznej i wzniosłej historii nie tylko XX wieku, ale także i naszych czasów. Poszukiwania w zakresie symboliki, formy i funkcji mają charakter autorski. Są odpowiedzią na pytania dotyczące określonego miejsca. Są też jednocześnie interpretacją ogólnej idei kształtowania krajobrazu miejsc pamięci.

Prace stanowią głos w dyskusji dotyczącej przyszłego wykorzystania tego obiektu, zakresu możliwych i akceptowalnych przekształceń w kontekście zachowania autentyzmu. Są też spojrzeniem młodego pokolenia architektów na kwestie związane z architekturą miejsc pamięci.

Autorami pokazanych na wystawie projektów są:
Małgorzata Bartłomiejczyk i Aleksandra Mieczkowska,
Adriana Bartniczuk i Sylwia Paździerska,
Katarzyna Komor i Marta Mirecka,
Dominika Łuczak i Rafał Rudko,
Marcin Nowak i Władysław Rudziński,
Anne Komba Wobondi.

Na wystawie jest również prezentowany projekt symbolicznego obiektu, wykonany w ramach przedmiotu "Projekt Wybieralny - Architektura Pomników", którego autorką jest Aleksandra Sadowska.

Zajęcia projektowe prowadził architekt Jan Mazur.

Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających w dni powszednie, w godz. 8:00-15:00, w holu głównym budynku byłej komendantury. Wstęp wolny.