Przystosujmy przestrzeń tak, aby dać możliwość wyboru sposobu jej poznania

Księgozbiór podręczny Muzeum Stutthof wzbogacił się o przygotowaną w alfabecie Braille’a publikację – adaptację przewodnika „Muzeum Stutthof” autorstwa dr Danuty Drywy. Autorką adaptacji, przystosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, jest Małgorzata Bsowska.

Chcąc "oswoić" osoby z dysfunkcją wzroku z przestrzenią muzealną, a tym samym z historią obozu koncentracyjnego Stutthof, w którym zarówno sprawny, jak i niepełnosprawny człowiek tracił prawo do życia, autorka adaptacji przełożyła tekst przewodnika na system znaków Braille’a. Równie ważnym celem podjętych działań była próba zatarcia względnie zniwelowania barier i nierówności, jakie na przestrzeni wieków wytworzyły się pomiędzy silniejszym a słabszym, dominującym a tym w mniejszości... Historia KL Stutthof dowodzi, że dyskryminacja według kategorii, płci, rasy, funkcji, sprawności i niepełnosprawności tworzy nieludzkie granice, których czas – bez wysiłku człowieka – nie jest w stanie zatrzeć.

Tak zwana tyflografika pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym poznać, zrozumieć oraz odwzorować rzeczywistość. Paradoksalnie sprawny człowiek w świecie "tyflo" porusza się jak ślepiec po omacku, stąd wynikła naturalna potrzeba nawiązania współpracy ze znawcami w zakresie adaptacji przestrzeni muzealnych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Studio Tyflografiki "Tyflograf", pod kierunkiem Marka Jakubowskiego, zajmujące się profesjonalnym tworzeniem tyflograficznych przedstawień rzeczywistości, udzieliło wsparcia, bez którego powstanie przewodnika w wersji brajlowskiej byłoby dużo trudniejsze.

Kilkudziesięciostronicową publikację można wypożyczyć w Biurze Obsługi Zwiedzających. Kolejnym elementem "oswajania" osób niewidomych i słabowidzących z przestrzenią Muzeum Stutthof będzie opracowanie planu byłego obozu przy użyciu grafiki dotykowej.

(mbs)