„Dzień Patrona” Zespołu Szkół w Sztutowie

Stało się już tradycją, że Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie obchodzi każdego roku „Dzień Patrona” – dzień upamiętniający ofiary pierwszego na terenach okupowanej Polski niemieckiego obozu koncentracyjnego.
Tegoroczne obchody odbyły się 5 czerwca. Muzeum Stutthof, na terenie którego zrealizowano część programu, wzięło czynny udział w przygotowaniach do uroczystości.

„Dzień Patrona” rozpoczęto apelem w Zespole Szkół w Sztutowie, podczas którego uczniowie przedstawili przejmujący program artystyczny nawiązujący do Marszu Śmierci oraz zaprezentowali przygotowane przez siebie plakaty omawiające poszczególne aspekty życia obozowego. Następnie wraz z nauczycielami przeszli ze sztandarem szkoły na teren Muzeum Stutthof, gdzie pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa wspólnie złożono kwiaty.

Kolejną częścią programu było spotkanie z pracownikami Muzeum, którzy przybliżyli uczniom zasady funkcjonowania instytucji martyrologicznej. Dyrektor Piotr Tarnowski przedstawił główne cele realizowane przez Muzeum Stutthof, natomiast Bogusława Tartakowska zapoznała uczniów z pracą w archiwum. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia filmów dokumentalnych poświęconych historii KL Stutthof. Największy zaszczyt spotkał uczniów II klas gimnazjalnych – spotkali się oni z byłym więźniem obozu, Mieczysławem Plagą. Spotkanie moderowała Dyrektor ZS w Sztutowie, Sylwia Owsińska.

Obchody „Dnia Patrona” zakończył sobotni festyn rodzinny „Bądźmy razem”, na który złożyły się występy artystyczne, aukcje oraz zawody sportowe. Wspólna zabawa miała posłużyć integracji rodziców, dzieci i nauczycieli.

Fot. W. Leszczyński, K. Pawlaczyk, P. Chruścielski