Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalnosci kulturalnej w trybie art. 4 pkt 8B ustawy Prawo zamówień publicznych

-brak informacji