Katalog wystawy "Żydzi w KL Stutthof"

Uzupełnieniem prezentowanej od czerwca 2013 r. stałej wystawy w Muzeum Stutthof „Żydzi w KL Stutthof” jest katalog, wydany w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, opracowany graficznie przez Macieja Mikulskiego.

Narracja, zarówno w katalogu, jak i na wystawie, pokazuje losy Żydów Pomorza Gdańskiego od samego początku II wojny światowej, po realizację w KL Stutthof „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” w latach 1944 – 1945, która dotknęła Żydów z całej okupowanej Europy. Oparta jest ona na bogatej dokumentacji źródłowej, znajdującej się w Archiwum Muzeum Stutthof. Wymowę dokumentów podkreślają, w większości mieszczone na wystawie i w katalogu po raz pierwszy, relacje i fotografie osadzonych osób. Odpowiednio dobrane wspomnienia pokazują, na przykładzie kilku osób, los kilkudziesięciu tysięcy ofiar.
Wstępem do całej ekspozycji, jak i katalogu, jest krótka opowieść o początkach kolonizacji niemieckiej na obecnych ziemiach północnej Polski i osadnictwa Żydów na Pomorzu Gdańskim od XIII w., aż do początków XX. Z kolei nawiązanie do polityki antysemickiej prowadzonej w III Rzeszy od chwili dojścia Hitlera do władzy, a także ukazanie początków zagłady narodu żydowskiego przeprowadzanej przez Einsatzgruppen SS w krajach Europy Wschodniej jesienią 1941 r. oraz szerokie tło historyczne losów Żydów europejskich osadzonych i zgładzonych w KL Stutthof, sprawia, że wystawa jak i katalog posiada duże walory edukacyjne tak dla odbiorcy polskiego, jak i zagranicznego.

Ukazało się również CD ze ścieżką dźwiękową autorstwa Marcina Dymitera, towarzyszącą wystawie oraz relacją Dobki Waldkorn, Żydówki, która przeżyła m. in. getto i obóz w Rydze oraz KL Stutthof.

Katalog oraz CD można nabyć w księgarni internetowej Muzeum Stutthof.

(dd)