Rocznica rozpoczęcia Marszu Śmierci

25 stycznia 2014 r. w Archikatedrze Oliwskiej odprawiona została msza święta upamiętniająca 69. rocznicę rozpoczęcia tzw. Marszu Śmierci więźniów obozu Stutthof. Mszę celebrowali ksiądz biskup Wiesław Szlachetka oraz ksiądz proboszcz Zbigniew Zieliński.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział byli więźniowie, działacze polonii gdańskiej oraz pracownicy i przyjaciele Muzeum Stutthof w Sztutowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku – wicekonsul Hanns Reiner Ess wraz z małżonką Edith Ess-Morsch, oraz delegacje z Zespołu Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Uroczystości w Archikatedrze Oliwskiej poprzedziły obchody rocznicy rozpoczęcia ewakuacji pieszej więźniów KL Stutthof zorganizowane 24 stycznia 2014 r. przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Po mszy świętej mieszkańcy gminy wzięli udział w odsłonięciu wystawy "Stutthof 1939-1945. Historia i jej świadkowie". Odsłonięciu wystawy towarzyszył wykład Elżbiety Grot, kierownika Działu Naukowego Muzeum Stutthof, na temat marszu śmierci.

(ww)

Galeria zdjęć