Spotkanie ze studentami historii UMK

12 maja 2009 roku pracownicy Muzeum Stutthof spotkali się z grupą studentów historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po zwiedzeniu wystaw stałych studenci zostali zapoznani ze specyfiką pracy w instytucji martyrologicznej, poznali oryginalne dokumenty poobozowe oraz skonfrontowali swoje wyobrażenia o pracy historyka.