Spotkanie w kawiarence historycznej Clio

We wtorek 12 maja o godz. 17.30 odbyło się spotkanie w kawiarence historycznej Clio w elbląskim muzeum. Organizatorami spotkania były Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Przedmiotem rozmów były archiwalia Muzeum Stutthof.
Spotkanie i prezentację samego archiwum, wybranych przykładów dokumentów poprowadziła Pani Bogusława Tartakowska pracownik Działu Dokumentacji Muzeum. Spotkaniu towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie. Pracownicy Muzeum udzielili odpowiedzi nie tylko na pytania związane historią obozu ale również poruszyli kwestię funkcjonowania Muzeum oraz realizowanych obecnie projektów. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Muzeum.