Uroczyste odsłonięcie tablicy białoruskiej

W dniu 9 maja 2009 roku po zakończeniu uroczystości pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa odbyła się w byłym krematorium KL Stutthof ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Białorusinów – więźniów i ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof.

Gospodarzem uroczystości był konsul generalny Republiki Białoruś w Gdańsku p. Rusłan Jesin, a wiązanki kwiatów w asyście Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej RP złożyli Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Aleksander Szczygło, Zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Stanisław Ciechanowski oraz Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak.

Po odsłonięciu tablicy goście udali się do Galerii Muzeum Stutthof, gdzie odbyła się prezentacja wystawy fotograficznej dokumentującej wkład Białorusinów w zwycięstwo nad hitlerowską III Rzeszą.