Spotkanie z Historycznym Klubem Turystycznym

30 kwietna 2009 roku Muzeum Stutthof w Sztutowie gościło członków Historycznego Klubu Turystycznego działającego przy Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku. Wizyta w Muzeum jest częścią realizowanego przez IPN cyklu, podczas którego licealiści i gimnazjaliści z trójmiejskich szkół poznają najnowszą historię Pomorza.

Członkowie Historycznego Klubu Turystycznego poznają historię poprzez wycieczki do miejsc związanych tematycznie z omawianym zagadnieniem (Grudzień ’70, Śladami zbrodni komunistycznych, Śladami zbrodni hitlerowskich, Tropami Solidarności), zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracownika naukowego IPN, spotkania ze świadkami historii oraz pokazy filmów.

Na początku cyklu każdy z członków HKT otrzymuje książeczkę klubową, w której jest zapisany regulamin, miejsce na opis trasy wycieczki, podpisy prowadzących zajęcia oraz temat pracy, którą członkowie HKT mają obowiązek przygotować po każdym ze spotkań. Na końcu cyklu poddawani są ocenie i w zależności od jej wyników otrzymują złotą, srebrną lub brązową odznakę oraz nagrody rzeczowe. Prowadzącą HKT jest Izabela Rychert z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku.

Podczas spotkania w Muzeum Stutthof młodzież poznała zasady i cele funkcjonowania miejsc pamięci, zapoznała się również z oryginalnymi dokumentami poobozowymi przechowywanymi w muzealnym archiwum.

Tego samego dnia odbyły się w Muzeum również zajęcia edukacyjne pt. "Życie za drutami… - nielegalna twórczość plastyczna więźniów KL Stutthof", w których udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Nr 5 w Gdańsku.