Polsko-niemiecka nauka historii

W dniu 6 maja 2009 roku w Muzeum Stutthof odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie Gimnazjum Nr 28 w Gdańsku oraz młodzież z Bischöfliche Hauptschule Am Stoppenberg w Essen wspólnie pracowali nad "Reportażem historyczno-fotograficznym z miejsca pamięci".

Wizyta w Muzeum była częścią wymiany szkolnej, którą zorganizowali Dorota Anioł, Veronika Brock-Frilling oraz Reiner Düchting – nauczyciele i opiekunowie przybyłej na zajęcia młodzieży. Cel, jaki przyświecał organizatorom, służyć ma, jak podkreśliła Dorota Anioł, "poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu stereotypów, przy jednoczesnym pochyleniem się nad bolesnymi momentami w stosunkach polsko-niemieckich".

Każda z sześciu grup opracowywała jeden temat: "Obóz koncentracyjny Stutthof – krótka historia", "Higiena – choroby – zagłada", "Numery zamiast imion – warunki życia w obozie", "Sztuka w obozie", "Sprawcy – kim byli?" oraz "Ja w miejscu pamięci – moje refleksje". Uczniowie na podstawie samodzielnie zebranych informacji i zdjęć, wykonanych podczas zwiedzania terenu byłego obozu, przygotowali dwujęzyczne plakaty, które w końcowej fazie pracy zaprezentowali kolegom i koleżankom. Nad przebiegiem prac czuwali pracownicy Muzeum.