64. rocznica wyzwolenia KL Stutthof

W dniu 9 maja 2009 r. na terenie Muzeum Stutthof miała miejsce uroczystość w 64. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof, pierwszego i najdłużej działającego obozu koncentracyjnego założonego przez niemieckich nazistów poza terytorium III Rzeszy.

Prócz byłych więźniów, prawdziwych gospodarzy tej uroczystości, wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, Straży Granicznej, straży pożarnej, muzealnicy. Ponadto obecna była liczna reprezentacja młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz harcerze.
Oprawę uroczystości i ceremoniał wojskowy zapewniła Kompania oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.
Wśród przybyłych znaleźli się między innymi Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Aleksander Szczygło, Zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Stanisław Ciechanowski, Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, Zastępca Dowódcy Marynarki Wojennej Wiceadmirał Waldemar Głuszko, Poseł na Sejm RP Jerzy Kozdroń, Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku Rusłan Jesin, Wicekonsul Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Paweł Riazanow, Prezydent Elbląga Henryk Słonina, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cichoń.

Zebranych powitał dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, przekazując głos Henrykowi Dannemannowi, byłemu więźniowi KL Stutthof, który wygłosił przesłanie do zebranych. W dalszej kolejności wystąpił Minister Aleksander Szczygło, a następnie został odczytany list od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.
Program artystyczny zaprezentowały laureatki I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego o Tematyce Wojennej i Okupacyjnej. Specjalnie napisany na tę uroczystość własny wiersz recytowała była więźniarka obozu Stutthof Adelajda Krajnik.
Jak co roku został odczytany Apel Poległych, oddano salwę honorową, złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.
Następnie głos zabrał Minister Jan Stanisław Ciechanowski, który wcześniej, wraz z Marszałkiem Senatu oraz Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odznaczył pracowników Muzeum Stutthof – dr Danutę Drywę i Piotra Tarnowskiego – Medalem Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych „Pro Memoria”. Medal jest przyznawany za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Na zakończenie obchodów odbywających się pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa Minister Aleksander Szczygło wręczył nagrody uczestnikom XIV Żuławskiego Sztafetowego Biegu Pamięci Narodowej.


Następnie goście przeszli do budynku byłego krematorium, gdzie miała miejsce uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci białoruskich ofiar obozu Stutthof, której gospodarzem był Konsul Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku Rusłan Jesin. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie Konsul i dyrektor Muzeum. Zabrali głos i złożyli wiązanki między innymi Marszałek Bogdan Borusewicz i Minister Aleksander Szczygło. Uroczystości towarzyszyło otwarcie okolicznościowej wystawy fotograficznej w budynku byłej komendantury.
W dniu uroczystości zostały udostępnione dla zwiedzających nowe wystawy czasowe.

Po obchodach w Muzeum Stutthof odbyło się spotkanie Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowane przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu. Uczestniczyły w nim również delegacje z Zespołu Szkół w Garczygorzu im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof, Zespołu Szkół w Redkowicach im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie im. Bohaterów Stutthofu.

Ostatni punkt programu uroczystości rocznicowych miał miejsce w Elblągu, gdzie dyrektor Muzeum Stutthof wręczył nagrody zwycięzcom XIX Szachowego Memoriału Ofiar Stutthofu.