Konferencja metodyczno-warsztatowa "Oblicza pamięci"

14 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gd. odbyła się kolejna konferencja w ramach promocji i dystrybucji "Pomorskiej Teki Edukacyjnej". W konferencji, współorganizowanej przez Muzeum Stutthof w Sztutowie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gd., wzięli udział nauczyciele szkół powiatu nowodworskiego.

Konferencja "Oblicza pamięci: Edukacja o Holocauście i historia najnowsza w szkole i w miejscu pamięci" podzielona została na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok obejmował aktualne zagadnienia związane z teorią i praktyką nauczania o Holocauście. Referentami byli Andrzej Kasperek (LO w Nowym Dworze Gd.) oraz Bożenna Sucharska (VI LO w Gdańsku).

Po przerwie nastąpiła prezentacja "Pomorskiej Teki Edukacyjnej". O założeniach programowych oraz o praktyce działań związanych z wykorzystaniem „Teki” w codziennej pracy edukacyjnej opowiedzieli Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof), Anna Krajnowska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku) oraz nauczyciele – autorzy poszczególnych scenariuszy zawartych w "Tece": Sylwia Owsińska (ZS w Sztutowie), Beata Falgowska (ZS w Sztutowie), Joanna Hulanicka (ZS w Sztutowie) oraz Bożenna Sucharska.

W konferencji wzięło udział ponad 30 osób. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali egzemplarze "Pomorskiej Teki Edukacyjnej", jak również pakiet materiałów źródłowych do nauczania o Holocauście.

Najbliższe spotkanie promujące "Pomorską Tekę Edukacyjną" odbędzie się w Bydgoszczy. O terminie i miejscu spotkania poinformujemy wkrótce.

(mo)

Galeria zdjęć