Warsztaty edukacyjne w Kamionku Wielkim

12 grudnia 2012 r., w ramach kolejnej edycji projektu "Ja w miejscu pamięci", Wirginia Węglińska z Działu Oświatowego Muzeum Stutthof poprowadziła zajęcia edukacyjne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Uczestnicy sami wybrali temat i bohatera warsztatów. Kiedy po raz pierwszy, w październiku tego roku, chłopcy zwiedzali Muzeum Stutthof, szczególnie zainteresowała ich postać więźnia Włodzimierza Steyera, któremu w listopadzie 1944 r. udało się uciec z obozu. Początkowo chłopcy wyobrażali sobie Włodzimierza Steyera jako niezniszczalnego bohatera filmu akcji, któremu w spektakularny sposób udało się przechytrzyć nazistów. Wizję tę należało skonfrontować z rzeczywistością.

W ramach wprowadzenia chłopcy wysłuchali wykładu o życiu więźnia, a następnie nakreślili rys jego osobowości. Korzystając z fotografii, map oraz różnorodnej literatury, zebrali informacje o położeniu KL Stutthof, organizacji ochrony obozu, aparacie pościgowym oraz o innych – nieudanych – ucieczkach. Stało się dla nich jasne, że Włodzimierz Steyer podjął ogromne ryzyko, a wolność zawdzięczał zarówno własnym umiejętnościom i racjonalnemu myśleniu, jaki i szczęściu. Studiując dalsze, skomplikowane losy swojego bohatera chłopcy zrozumieli, jak często człowiek musi zmagać się z przeciwności losu – nierzadko ich czyny zostają zapomniane, a oni sami przez wiele lat pozostają w cieniu, nie domagając się przy tym uznania ani sławy.

Zajęcia zakończył pokaz filmu, którego fragment podejmował tematykę ucieczek z KL Stutthof. Wychowankowie MOW musieli wcielić się w rolę historyków i na podstawie pozyskanych wcześniej informacji ocenić, czy przedstawione na ekranie wydarzenia są wiarygodne i odpowiadają faktom historycznym.

Zdobyte podczas warsztatów doświadczenia nie mają koncentrować się wyłącznie na wiedzy faktograficznej. Powinny one nauczyć młodzież formułowania obiektywnych opinii oraz zaszczepić w nich zdolność krytycznego myślenia.

(ww)