Konferencja "Archiwizacja cyfrowa danych ofiar nazizmu"

W dniach 15-16 listopada 2012 r. w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu odbyła się kolejna konferencja specjalistów z zakresu tworzenia baz danych w miejscach pamięci i archiwach. W obradach wzięli udział przedstawiciele muzeów i instytucji z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Izraela, USA i Holandii.

Celem spotkań mających już swoją kilkunastoletnia historię jest wymiana doświadczeń oraz dyskusja o standardach digitalizacji stosowanych i rozwijanych w muzeach, miejscach pamięci i archiwach. Konsekwentnie budowane i scalane bazy danych ofiar nazizmu w Izraelu obejmują już ponad 5 milionów rekordów, zaś zbiorcza polska baza danych „Straty osobowe i ofiary represji” obejmuje 4 miliony zapisów.

Spotkanie w Oświęcimiu otworzyło kolejny rozdział kooperacji – tym razem z Międzynarodowym Biurem Poszukiwań (ITS) w Arolsen, które coraz bardziej otwiera się na merytoryczną współpracę i pomoc ze strony innych instytucji i archiwów. Jest to bardzo ważne, gdyż baza ITS to kilkunastomilionowy zasób osobowy.

Prezentacje w trakcie spotkania uzmysłowiły, że digitalizacja sama w sobie jest wprawdzie pośrednim, ale i bardzo użytecznym narzędziem w rozwijaniu współczesnych badań historycznych i związanej z nimi dokumentacji ludzkich losów. Już teraz daje ona fantastyczne, niedostępne poprzednim generacjom, możliwości.

W konferencji w Oświęcimiu wzięli udział Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof, oraz Artur Kamiński – informatyk muzeum.

Kolejne spotkanie grupy "digitalizatorów" odbędzie się za rok w Miejscu Pamięci Dachau w Niemczech.

(mo)