III. Forum Pamięci. Seminarium polskich muzeów martyrologicznych

W dniach 4-5 września odbyło się już trzecie z kolei doroczne spotkanie polskich muzealników zajmujących się różnymi aspektami działalności z zakresu pamięci. Z roku na rok liczba reprezentowanych instytucji oraz spektrum prezentowanych zagadnień zwiększają się, co dobrze świadczy o rozwoju idei wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń naszej branży muzealnej.
Jak się wydaje wypracowana została również formuła spotkania opierająca się na zasadzie, że to uczestnicy sami piszą program seminarium, który dodatkowo uzupełniony jest o część terenową.

W III. Forum Pamięci z 22 wystąpieniami i prezentacjami podzielonymi na 4 sesje wystąpiło 25 prelegentów reprezentujących 12 instytucji i muzeów. Uzupełnieniem sesji plenarnych były wyjazdy i zwiedzanie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana oraz Fromborka. Sesję w zgodnej opinii jej uczestników można uznać za bardzo udaną, a tradycja wspólnych spotkań z pewnością będzie kontynuowana.

III. Forum Pamięci zostało zorganizowane i sfinansowane dzięki współpracy Muzeum Stutthof w Sztutowie i Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.

Skrócony program III. Forum Pamięci:

SESJA I: Miejsca i muzea

Tomasz Kranz: Muzea martyrologiczne jako przestrzenie pamięci i edukacji

Aleksander Sołtysik, Bartłomiej Grudnik: Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry: nowoczesne muzeum w sercu Puszczy Kampinoskiej

Bogusława Tartakowska: Działalność Działu Dokumentacyjnego Muzeum Stutthof

Agnieszka Kowalczyk: Główne kierunki badań Państwowego Muzeum na Majdanku w świetle zawartości 25. tomu „Zeszytów Majdanka”

Jarosław Joniec: Ocaleni z Zagłady w Bełżcu. Zarys problematyki

SESJA II: Oblicza edukacji

Marcin Owsiński: Pomorska Teka Edukacyjna. Prezentacja finalnego produktu i plany jego ewaluacji

Renata Wełniak: Projekty artystyczno-edukacyjne w edukacji muzealnej. Z doświadczeń Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Bartosz Bartyzel: Panoramy Pamięci

Antoni Stańczyk: Edukacja Obywatelska czyli projekt realizowany wspólnie z więzieniami

Wirginia Węglińska: Projekt „Ja w miejscu pamięci”

Piotr Stanek: Zdzisław Pacak-Kuźmirski: Ucieczka z niewoli na miarę filmu

SESJA III: Nowe wystawy i projekty

Paweł Sawicki: Album „Auschwitz-Birkenau. Miejsce, na którym stoisz”

Grzegorz Jeżowski: Kraków, ul. Pomorska 2 – pamięć przywrócona

Wojciech Górny: Nowa wystawa stała „Apteka w getcie krakowskim”. Laboratorium pamięci, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Joanna Gierczyńska, Barbara Oratowska: Pamięć o Ravensbruck. Realizacja wspólnego projektu Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” i Muzeum Więzienia Pawiak

Wojciech Olejniczak: Projekt historyczno-artystyczny „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”, Zbąszyń 1938

SESJA IV: Konserwacja i cyfryzacja

Magdalena Emilewicz-Pióro: Walizy – z pozoru prosty, a bardzo złożony problem

Katarzyna Oboza-Ziarko: Auschwitz - Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań na lata 2012-2015

Anna Łopuska: Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau

Krzysztof Antończyk: System długoterminowego przechowywania danych elektronicznych (Long-Term Data Preservation System)

Iwona Biegun, Marcin Kamiński: Muzeum w przestrzeni cyfrowej. Współpraca Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach/Opolu z Politechniką Opolską

Anna Wierzbicka: Najnowsze wystawy czasowe w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

(mo)

Galeria zdjęć

Fot. Katarzyna Pawlaczyk