Sybilla 2011 dla Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof zostało laureatem prestiżowej nagrody „Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2011” w kategorii „wystawy i inne przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej".
Muzeum nagrodzono za projekt „Sztutowo czy Stutthof? Krajobraz pamięci i martyrologii w perspektywie interdyscyplinarnej na podstawie projektu realizowanego przez Muzeum Stutthof w Sztutowie w latach 2010-2011”.

Przedsięwzięcie zrealizowano wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prócz Muzeum Stutthof do głównej nagrody w tej kategorii nominowane były: wystawa „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956” (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) oraz „Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry – ekspozycja stała” (Muzeum Historyczne m. st. Warszawy).

„Sztutowo czy Stutthof?” to zbiorcza nazwa kilkuletnich i wielowątkowych badań interdyscyplinarnych podjętych celem znalezienia odpowiedzi na pytanie o współczesny stan fizyczny pozostałości po byłym KL Stutthof, o postrzeganie społeczne Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego oraz jego odbiór zarówno przez osoby zwiedzające, jak i stałych mieszkańców okolicznych terenów.

Projekt – zainicjowany w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie – obejmował zarówno interdyscyplinarne badania naukowe z zakresu etnologii, historii, antropologii, kogniwistyki, archeologii i dziennikarstwa, jak i działania upowszechniające uzyskane wyniki badań, pozwalające dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców (poprzez wystawy, konferencje i seminaria, opracowanie cyklu reportaży i działania w Internecie z wykorzystaniem serwisów społecznościowych).

Determinacja środowiska młodych naukowców oraz otwartość muzealników wobec nowatorskich form umożliwiły unikalne połączenie wiedzy i warsztatu naukowego różnych dyscyplin nauki; stała się one także istotnym asumptem do rozwijania współpracy między różnymi podmiotami naukowo-edukacyjnymi oraz lokalnymi (uniwersytety, muzea, samorząd lokalny, stowarzyszenia, szkoły).

Wielowątkowe badania z zakresu antropologii i archeologii są bardzo istotnym wkładem w bieżące funkcjonowanie merytoryczne Muzeum Stutthof, a ankiety, badania i pomiary przyniosły wiele nowych ustaleń, które już teraz wykorzystywane są w działaniu merytorycznym naszego Miejsca Pamięci.

Jednym z ważniejszych celów projektu było nadanie mu wymiaru edukacyjnego i upublicznienie rezultatów badań poprzez konferencję skierowaną do mieszkańców badanych miejscowości, pracowników i gości muzeum oraz zorganizowanie seminarium skierowanego do pracowników muzeów martyrologicznych. Wystawa przybliżająca metody badań archeologicznych i antropologicznych, raport przedstawiający wyniki badań, publikacja naukowa oraz przygotowanie kolejnej do druku (zbiór reportaży) pozwoliły na zaprezentowanie efektów badań szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt o interdyscyplinarnym podejściu został wykonany zgodnie z normami etycznymi i założeniami teorii Rozwoju Zrównoważonego. Był też pierwszym tego rodzaju działaniem prowadzonym przez polskie muzeum – miejsce pamięci. Analizie poddano jednocześnie materialną spuściznę byłego obozu (archeologia), jak i badania nad świadomością osób mieszkających w pobliżu Muzeum Stutthof, zwiedzających, jak i samych pracowników muzeum.

***

„Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla” jest corocznym konkursem ogłaszanym i nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego ideą jest wyłonienie i promocja najlepszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez polskie muzea oraz uhonorowanie autorów i realizatorów wyróżniających się dokonań muzealnych. Ma on na celu wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej.

Galeria zdjęć

Fot. NIMOZ