Konferencja "Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja"

Celem konferencji z okazji 50-lecia Muzeum Stutthof w dniach 10-11 maja 2012 r. było stworzenie platformy wymiany myśli oraz doświadczeń dla praktyków i teoretyków zajmujących się pamięcią, a także formami jej kształtowania we współczesnych polskich muzeach martyrologicznych i miejscach pamięci.

Tytuł konferencji odwołuje się do "pokolenia 2.0", dla którego najważniejszą formą komunikacji jest rzeczywistość wirtualna. Niesie ona ze sobą niespotykany wcześniej dynamizm, globalną wymianę myśli oraz trendów społecznych i estetycznych, co stanowi wyzwanie dla tych, którzy pracują ze świadkami pamięci. Konferencja „Stutthof 2.0” stanowi próbę podjęcia tego wyzwania zarówno poprzez refleksję nad kondycją polskich muzeów i miejsc pamięci, jak i próbę wyznaczenia nowych kierunków ich merytorycznego i estetycznego rozwoju.

W trakcie konferencji podejmowano tematy nowych form przekazu treści związanych z pamiecią – zarówno na poziomie edukacyjno-wystawienniczym, jak i artystycznym. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób reprezentujących środowiska naukowe, artystyczne, edukacyjne i muzealnicze z całej Polski. Wygłoszono 29 referatów na sesjach plenarnych i sesji posterowej oraz przeprowadzono dwie debaty.

W imieniu wszystkich organizatorów konferencji „Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja. Muzea i miejsca pamięci a wyzwania współczesności” chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wielkie zainteresowanie ideą naszego spotkania oraz bardzo aktywny udział w obradach, dyskusjach i debatach. Na pewno efektem naszego spotkania będą publikacje – jeden tom pokonferencyjny dotyczący analizy zagadnienia „2.0” oraz specjalny numer Zeszytów Muzeum Stutthof z referatami prezentującymi pozostałe wystąpienia. Mamy nadzieję, że obie ksiązki ukażą się na przełomie roku 2012/2013.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konferencji.

(mo)

Galeria zdjęć

Fot. K. Pawlaczyk