„Dni Patrona” – spotkanie młodzieży i nauczycieli szkół patronackich

W dniach 10-12 maja 2012 r. odbyły się wspólne Dni Patrona szkół związanych imieniem z obozem Stutthof. Wspólne obchody stały się udziałem Szkoły Podstawowej w Garczegorzu, Zespołu Szkół w Redkowicach, Szkoły Podstawowej w Niestępowie oraz Zespołu Szkół w Sztutowie.

W tym roku po raz pierwszy młodzież ruszyła trasą Marszu Śmierci, który zakończył się na terenie Muzeum Stutthof udziałem w uroczystościach patriotyczno-religijnych. Pierwszem elementem spotkania było wspólne zwiedzanie Izby Pamięci oraz cmentarza w Krępie Kaszubskiej i miejsca pamięci w Gęsi. Przewodnikiem była Pani Elżbieta Grot – kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie. W sposób niezwykle przystępny i obrazowy przedstawiła historię obozu Stutthof, w szczególności zaś przebieg ewakuacji lądowej. Przygotowała również wybór wspomnień więźniów (wówczas będących w wieku naszych uczniów) dotyczących ewakuacji do tych właśnie miejscowości. Wspomnienia te odczytywane w miejscach pochówku ofiar wywarły ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach spotkania.

Po wspaniałej lekcji historii, przeprowadzonej w autentycznym miejscu, wzbogaconej osobistymi wspomnieniami Pani Elżbiety Grot oraz Ewy Gębarowskiej, młodzież udała się na plażę w Łebie. Po wyjątkowych zajęciach uczniom należał się odpoczynek. Z wielkim zapałem dzieciaki piekły, a następnie pałaszowały kiełbaski, biegały, śmiały się, grały w piłkę, kalambury. Wspólna zabawa na plaży przyczyniła się do integracji młodzieży czterech szkół oraz pozwoliła na wymianę doświadczeń kadrze pedagogicznej. Gościem honorowym uroczystości był Pan Ryszard Wittke – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Następnego dnia zwiedzaliśmy średniowieczne pozostałości Lęborka, miasta do którego miały dotrzeć kolumny więźniów Stutthofu ewakuowanych z obozu w styczniu 1945 roku. Następnie uczniowie mieli możliwość zmierzenia najdłuższej deski i hulajnogi świata oraz zobaczenia największej cegły świata. Potem udaliśmy się do Nawcza. Tu poznaliśmy historię pracy z patronem realizowaną przez szkołę w Rozłazinie, uczciliśmy pamięć złożonych w zbiorowej mogile ofiar Marszu Śmierci.

Następnie pojechaliśmy do Żukowa. Tam zwiedziliśmy pozostałości poklasztorne zakonu norbertanek wraz z cmentarzem, na którym znajduje się zbiorowa mogiła więźniów, którzy właśnie w Żukowie zakończyli Marsz Śmierci. Poznawaliśmy kulturę kaszubską oraz stroje, hafty tego regionu Kaszub. Przewodnikiem była nauczycielka języka kaszubskiego, która swobodnie przechodziła z języka kaszubskiego na polski i nawiązała doskonały kontakt z uczniami wszystkich szkół.

Potem udaliśmy się do Niestępowa. Tam staliśmy się świadkami niezwykłego wydarzenia – spotkania z ludźmi, którzy ratowali więźniów ewakuowanych z obozu Stutthof, tj. z Panią Jadwigą Kreft i Panem Szczepanem Czerwińskim. Świadkowie opowiadali uczniom, jak ukrywali więźniów-uciekinierów, jak podrzucali im ziemniaki i chleb i narażając własne życie, ratowali więźniów od śmierci głodowej. Świadectwa składane przez Kaszubów stały się okazją do licznych dyskusji w gronie uczniów. Młodzi ludzie stali się świadkami i uczestnikami autentycznych wzruszeń osób, które odważyły się pomóc innym. Po spotkaniu zapaliliśmy znicze i oddaliśmy hołd ofiarom ewakuacji z Niestępowa. Udaliśmy się na cmentarz, gdzie przy zbiorowej mogile pokazano nam trasę ewakuacji więźniów w tej miejscowości.

Dzień był bardzo bogaty w przeżycia, ale owocny. Młodzi ludzie zobaczyli, jak wielkie emocje wywołuje tyle lat po wojnie wspomnienie tragicznych wydarzeń związanych z Marszem Śmierci. Wszędzie zachowywali wzorową postawę i dawali świadectwo swojej dojrzałości oraz odpowiedzialności w poznawaniu prawdy historycznej.

Ostatniego dnia wszyscy uczniowie w strojach galowych wzięli udział w uroczystościach na terenie Muzeum Stutthof oraz w imprezach towarzyszących. Uczestniczyliśmy ze sztandarami we Mszy Świętej w intencji Więźniów Stutthofu, spotkaniu z byłymi więźniami na terenie szkoły w Sztutowie. Zakończeniem było spotkanie Pana Profesora Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, ocalałego z Marszu Śmierci, z ludźmi ratującymi więźniów w Niestępowie. Tam Pan Krzysztof podziękował za pomoc i uratowanie życia. W Sztutowie młodzież dowiedziała się o życiu w okupowanej Warszawie, działalności w konspiracji i pomocy Żydom, która doprowadziła do Stutthofu oraz tajników pracy naukowej autora m.in. pierwszej monografii KL Stutthof. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyła także żona Pana Krzysztofa – Anna, doktor historii, uczestniczka tajnych kompletów, absolwentka nielegalnej szkoły średniej, zajmująca się historią średniowiecza.

Wspólne Dni Patrona odbyły się po raz trzeci. W poprzednich uczestniczyła dodatkowo szkoła w Rozłazinie im. Bohaterów Stutthofu (nieobecna ze względu na trwającą ewaluację zewnętrzną). Wówczas młodzież poznawała historię obozu Stutthof, spotykała się ze świadkami w szkole, uczestniczyła w zajęciach muzealnych, warsztatach naukowych, konferencji, pokazach filmowych, akcji edukacyjnej. W ubiegłym roku we wszystkim uczestniczyła także niemiecka szkoła partnerska z Gingst na Rugii, z którą szkoła w Sztutowie realizowała projekt „Świadkowie Historii”, będący kontynuacją edukacji historycznej prowadzonej wspólnie od kilku lat przez szkoły partnerskie we współpracy z Muzeum Stutthof.

W sposób szczególny pragniemy podziękować Muzeum Stutthof – Panu Dyrektorowi oraz pracownikom Działu Oświatowego – którzy wspierali nas, także finansowo, w realizacji przedsięwzięcia.

Sylwia Owsińska
Dyrektor Zespołu Szkół w Sztutowie

Galeria zdjęć

Fot. Zespół Szkół w Sztutowie