Prace na terenie byłego Obozu Żydowskiego

W dniach 5-10 kwietna 2009 roku Muzeum Stutthof gościło grupę młodzieży niemieckiej zrzeszonej w berlińskim klubie Jugendkeller. Wraz z opiekunem, Fritzem Mille, oraz dwiema wolontariuszkami przy Akcji Znak Pokuty, młodzi ludzie uczyli się historii Holokaustu oraz porządkowali teren byłego Obozu Żydowskiego.

„Wyjazdy do miejsc, takich jak Stutthof, organizuję od ponad 20 lat”, opowiada Fritz Mille, opiekun i wychowawca młodzieży w berlińskiej Jugendkeller, w której swój azyl znajduje nierzadko młodzież trudna, nie zawsze radząca sobie z problemami dnia codziennego. „Przyjazd do miejsca, w którym zginęło tak wielu ludzi, pozwala moim podopiecznym spojrzeć na własne problemy z innej perspektywy. Praca na terenie byłego obozu koncentracyjnego spełnia w procesie wychowawczym niezwykle ważną rolę, dlatego wciąż tu wracam”, podkreśla Mille.

Już od kilku lat młodzież z Jugendkeller zajmuje się żydowską częścią obozu Stutthof. Prace porządkowe również w tym roku zaowocowały znalezieniem wielu przedmiotów, które być może pamiętają czasy działania obozu, ale jak podkreśla Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego, na ostateczną weryfikację musimy jeszcze poczekać: „Przedmioty trafią do naszego archiwum, gdzie obejrzą je pracownicy. To oni stwierdzą, czy odkopane przez młodzież przedmioty mają jakąkolwiek wartość historyczną. Jeśli tak będzie, niewykluczone, że w przyszłości zostaną udostępnione zwiedzającym.”

Chcąc upamiętnić pomordowanych w obozie Stutthof młodzież w Wielki Piątek odprawiła na terenie Muzeum drogę krzyżową – modlitwom towarzyszyło odczytanie fragmentów literatury obozowej.