Uroczystości w Szkole Podstawowej w Niestępowie

27 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Niestępowie miała miejsce podniosła uroczystość – w obecności wielu szanownych gości szkoła otrzymała imię „Więźniów obozu Stutthof”. Została tym samym czwartą szkołą posiadającą patrona związanego z historią byłego obozu Stutthof.

Uroczystość, nad którą patronat honorowy objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, miała niezwykle symboliczne znaczenie dla lokalnej społeczności, gdzie wciąż żywa jest pamięć o przemarszu kolumn ewakuacyjnych więźniów Stutthofu zimą 1945 roku oraz gdzie od wielu lat pielęgnuje się zbiorową mogiłę 36 więźniów, ofiar marszu, położoną na miejscowym cmentarzu.

Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości było wspólne spotkanie byłych więźniów Stutthofu z osobami, które udzielały im pomocy żywnościowej i schronienia w czasie przemarszu kolumn ewakuacyjnych przez wieś w 1945 r. Wśród obecnych był m.in. Felicjan Łada, któremu właśnie w Niestępowie udało się uciec z jednej z kolumn ewakuacyjnych.

Na uroczystościach w Niestępowie Muzeum Stutthof reprezentowali wicedyrektor Piotr Piechnik, kierownik Działu Naukowego Elżbieta Grot oraz kierownik Działu Oświatowego Marcin Owsiński. Uroczystościom towarzyszył pokaz wystawy „Stutthof 1939-1945. Historia i jej świadkowie”. Muzeum podarowało szkole także okolicznościową tablicę.

Szkoła w Niestępowie jest czwartą szkołą patronacką Muzeum Stutthof (obok Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie). Jesteśmy pewni, że zaangażowanie uczniów i nauczycieli oraz żywa pamięć lokalna o Patronie będą dobrymi fundamentami do dalszej pracy wychowawczej i edukacyjnej.

(mo)

Galeria zdjęć


Fot. K. Pawlaczyk