Projekt edukacyjny „Stutthof i my…”

11 października 2011 r. podpisano umowę o współpracy między Muzeum Stutthof w Sztutowie a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. Zainicjowano tym samym kolejny projekt edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów SOSW z lokalną historią.

„Stutthof i my…” to więcej niż projekt realizowany w ramach edukacji w miejscu pamięci. Zakłada on długoterminowe działania, których odbiorcami są uczniowie klas trzecich SOSW. Starannie przygotowany program umożliwi młodzieży poznanie historii regionu, rozwój zainteresowań oraz przełamywanie barier związanych z autoprezentacją. W projekcie wykorzystane zostaną metody aktywizujące, ukierunkowane na samodzielną pracę uczniów. Efekty ich działań będą dokumentowane przez nich samych – głównie za pomocą internetowego dziennika.

Każdego miesiąca – od października 2011 r. do maja 2012 r. – uczniowie SOSW w Nowym Dworze Gdańskim będą uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie Muzeum Stutthof oraz w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez pracowników muzeum w SOSW.

Pierwsze spotkanie młodzieży i pracowników Muzeum Stutthof miało miejsce 18 października. Uczniowie w formie zabawy przypominającej „głuchy telefon” dowiedzieli się jak funkcjonuje ludzka pamięć, przypomnieli sobie wydarzenia, w których wszyscy razem brali udział – jak mogli się przekonać, przez każdego z nich zostały one inaczej zapamiętane.

Po koniec zajęć uczestnikom warsztatów przydzielono zadania do zrealizowania w najbliższych dniach – pod opieką nauczycieli młodzież ma odnaleźć w Nowym Dworze Gdańskim miejsca związane z lokalną historią. Efekty pracy poznamy za tydzień.

(ww)